Иргэн, аж ахуйн нэгжийн газар эзэмших, ашиглах эрхийн хугацааг сунгалаа
Нийслэлийн Засаг дарга “Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах тухай” А/52 дугаар захирамж гаргалаа. Захирамжаар нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газраас албан бичгээр ирүүлсэн саналын дагуу хавсралтад дурдсан 72 иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын газар эзэмших, ашиглах эрхийн хугацааг сунгалаа.      
 
ГАЗАР ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХ ЭРХИЙН ХУГАЦАА СУНГАГДАЖ БАЙГАА
ИРГЭН, АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ЖАГСААЛТ
 
Д/д Газар эзэмшигч, ашиглагч иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр Газрын байршил /хороо/ Зориулалт Хэмжээ /м2/ Хугацаа
/жил/
Эдэлбэрийн хэлбэр Өмнөх шийдвэр
Баянгол дүүрэг
1 Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбоо 2 Үйлчилгээ, соёл урлаг 14981 10 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2010 оны 98
2 Дако ХХК 6 Орон сууц 1000 15 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 670
3 У.Солонго 6 Орон сууц, үйлчилгээ 1000 10 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 217
4 Т.Дариймаа 11 Худалдаа үйлчилгээ 829 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 513
5 Монголын анчдын нийгэмлэг НҮТББ 16 Олон нийтийн байгууллага 8800 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 210
6 Д.Урантуяа 4 Контор, үйлчилгээ 429 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 513
7 Моунтайн-Интернэшнл ХХК 20 Орон сууц 5000 5 Ашиглуулах НЗД-ын  2009 оны 672
8 Э.Эрдэнэбаатар 5 Үйлчилгээтэй орон сууц 370 м2 10 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 671
9 Сан-Инж ХХК 15 Ус дулаан дамжуулах төв, контор 216 м2 10 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2008 оны 187
10 Мөнх алтан дуулга ББН 17 Үйлчилгээ 56 м2 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2010 оны 99
11 Ц.Оюунжав 19 Орон сууц 2362 м2 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 670
12 Энэм ХХК 20 Үйлдвэрлэл 3538 10 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2008 оны 464
13 Асгат сервис ХХК 13 Орон сууц 1792 15 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2008 оны 463
14 Н.Мөнх-Эрдэнэ 4 Контор, үйлчилгээтэй орон сууц 1312 15 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 671
Баянзүрх дүүрэг
13 Ж.Ганбаатар 26 Орон сууц 946 2 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2014 оны А/920
14 Б.Хосбаяр 11 Орон сууц 5000 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 300
Сонгинохайрхан дүүрэг
15 Т.Уранчимэг 1 Зуслан 700 15 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 348
16 Г.Уртнасан 1 Зуслан 700 2 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 348
17 Ш.Гантөмөр 1 Зуслан 700 2 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 348
18 Х.Сарангэрэл 1 Зуслан 700 2 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 348
19 Б.Цэрэгмаа 1 Зуслан 700 2 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 348
20 Д.Сүнжидмаа 1 Зуслан 700 2 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 348
21 Н.Мижиддорж 1 Зуслан 700 2 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 348
22 Б.Сарангэрэл 1 Зуслан 700 2 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 348
23 Ш.Цэнгэл 1 Зуслан 700 2 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 348
24 С.Эрдэнэтуяа 1 Зуслан 700 2 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 348
25 Б.Сэргэлэн 1 Зуслан 700 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 348
26 Л.Энэбиш 1 Зуслан 700 2 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 348
27 Ё.Эрдэнэхүү 1 Зуслан 700 2 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 348
28 Б.Намхайням 1 Зуслан 700 2 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 348
29 Н.Цолмон 1 Зуслан 700 2 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 348
30 Г.Яргай 1 Зуслан 700 2 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 348
31 Д.Отгонжаргал 1 Зуслан 700 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 348
32 Н.Чулуунбаатар 1 Зуслан 700 2 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 348
33 Т.Түмэнжаргал 1 Зуслан 700 2 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 348
34 Ц.Төмөрчөдөр 1 Зуслан 700 2 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 348
35 Г.Гантунгалаг 1 Зуслан 700 2 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 348
36 Б.Түмэндэлгэр 1 Зуслан 700 2 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 348
37 Б.Энхжаргал 1 Зуслан 700 2 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 348
38 Ц.Анар 1 Зуслан 700 2 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 348
39 Д.Эрдэнэчимэг 1 Зуслан 700 2 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 348
40 Ч.Төгсжаргал 1 Зуслан 700 2 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 348
41 С.Лянхцэцэг 1 Зуслан 700 2 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 348
42 С.Од-Эрдэнэ 1 Зуслан 400 10 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2007 оны 612
43 С.Төмөр-Очир 1 Зуслан 400 10 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2007оны 612
44 Милл хаус ХХК 4 Үйлдвэрлэл 49721 10 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 672
45 Ерөнхий боловсролын 12 дугаар сургууль 18 Аж ахуй 227 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2008 оны 378
46 Д.Алтанцэцэг 1 Зуслан 700 15 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 348
47 Г.Чимид-Очир 1 Зуслан 700 2 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 348
48 Д.Түвшинбаатар 1 Зуслан 700 15 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 348
49 Б.Нямцэрэн 1 Зуслан 700 2 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 348
50 Д.Цэрэндолгор 1 Зуслан 700 2 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 348
51 С.Пүрэвдулам 1 Зуслан 700 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 348
52 Д.Баяр 1 Зуслан 700 2 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 348
53 Д.Ичинхорлоо 1 Зуслан 700 2 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 348
54 Л.Төмөрбаатар 22 Зуслан 700 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2002 оны 549
55 Д.Алтанцэцэг 1 Зуслан 700 2 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 348
56 Г.Дөлгөөн 1 Зуслан 700 2 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 348
57 Д.Болд 1 Зуслан 700 2 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 348
58 А.Батмөнх 1 Зуслан 700 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 348
59 Касио ХХК 27 Үйлчилгээ 108 10 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 672
60 Г.Энхтайван 1 Зуслан 700 15 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 348
61 Ц.Оюунгэрэл 1 Зуслан 700 2 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 348
62 Ч.Улам-Оргил 1 Зуслан 700 2 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 348
63 Т.Энхтүвшин 1 Зуслан 700 2 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 348
64 О.Дамжин 19 Агуулах 5592 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 513
Сүхбаатар дүүрэг
65 Ж.Зундуй-Ёндон 12 Үйлчилгээ 300 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 512
66 Монголньюс ХХК 8 Үйлдвэрлэл 2653 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 672
67 Булнайн ар ХХК 1 Контор, үйлчилгээ 2081 15 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 672
Чингэлтэй  дүүрэг
68 Палеонтологийн төв 4 Лаборатори 1943 15 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2008 оны 564
Хан-Уул дүүрэг
69 Номун интер трейд ХХК 3 Үйлдвэрлэл 17472 15 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 303
70 Г.Болд 15 Амины орон сууц 500 15 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 670
71 Б.Баясал 15 Амины орон сууц 700 15 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 673
72 Б.Буянтогтох 15 Үйлдвэрлэл, үйлчилгээ 654 10 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 216
Бусдад түгээх
  • gplus

Сэтгэгдэл үлдээх

Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд olloo.mn хариуцлага хүлээхгүй болно.
ХХЗХ-ны журмын дагуу зvй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул ТА сэтгэгдэл бичихдээ хууль зvйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээг зөрчсөн сэтгэгдэлийг админ устгах эрхтэй. Сэтгэгдэлтэй холбоотой санал гомдолыг 772-01100 утсаар хүлээн авна.

Сэтгэгдэлээ бичихХураах

тэмдэгтэнд багтааж бичнэ үү.
  • 1958.mn 2015-01-27 06:46:15
    өнөөдөр зарахад бэлэн 6000 орчим орон сууц-н мэдээлэл манай www.1958.mn - д байна. та өөрийн хэрэгцээнд нийцсэн байрыг манайхаас сонгоорой!
    180.235.185.140
    Мэдэгдсэн Хариулах