Аравдугаар Богдыг тодруулах үйл явцад хятадууд нөлөөлж эхэлсэн үү?