Сүхбаатарчууд Ж.Батсуурийн талаар үнэнийг мэдэх эрхтэй!