С.Энх-Амгалан: Хөрөнгө оруулалтыг сэргээх хэрэгтэй