Монгол Улсад өндөр хурдны шилэн кабелийн сүлжээ байгуулагдана
2008 он        
  •   Монгол Улсын Их Хурлын 41 тоот тогтоол
  •   Засгийн газрын хуралдааны 64 дүгээр тэмдэглэл

“БНХАУ-ын Засгийн газраас Монгол Улсын Засгийн газарт олгох 300.0 сая ам.долларын экспортын хөнгөлөлттэй зээлээр Монгол Улсын дэд бүтцийн 5 салбарт төсөл хэрэгжүүлэх” тухай заасны нэг нь “Мэдээлэл, холбооны үндсэн  сүлжээний өргөтгөл, шинэчлэл” төсөл юм.

            7  

2009 оны 7 сар

  •    Тендерт БНХАУ-ын Зэт Ти И корпораци гүйцэтгэгчээр шалгарав.

           6

2009.8.17

  •    Төсөл хэрэгжүүлэх гэрээг гүйцэтгэгчтэй байгуулсан.

7

2009.11.17-19

  •    Төслийн тусгайлсан зээлийн хэлэлцээрийг байгуулсан.

8

2010.04.08

  •    Төслийн тусгайлсан зээлийн хэлэлцээр хүчин төгөлдөр болсон.

 8

2011 оны 8 сараас шилэн кабелийн суурилуулалтын ажил эхлэсэн.

 8

Төслийн зорилго, ач холбогдол

“Мэдээлэл, холбооны үндсэн сүлжээний өргөтгөл, шинэчлэл” төслийн үндсэн зорилго нь Монгол Улсад өндөр хурдны шилэн кабелийн сүлжээг байгуулж, хот хөдөөгийн тоон мэдээллийн ялгааг арилгахад оршино.

7

Шилэн кабель нь дэлхий дээр ашиглагдаж байгаа хамгийн хурдан технологи бөгөөд сүлжээ хурдтай, нууцлал өндөртэй, мэдээллийн найдвартай байдлыг хангадаг. Их хэмжээний мэдээллийг шилэн кабелиар алс зайд, алдагдалгүйгээр өндөр хурдаар гэрлийн дохионы хэлбэрт дамжуулах боломжтой тул орчин үеийн сүлжээний дамжуулах систем төхөөрөмжүүдийг ашиглан магистраль сүлжээг бий болгон ашиглаж байна.

7

 Энэхүү төсөл хэрэгжсэнээр Монгол Улсад өндөр хурдны шилэн кабелийн сүлжээ байгуулагдаж, үүрэн холбооны үйлчилгээний хамрах хүрээ, чанар сайжрах, Төрийн байгууллагуудын цахим үйлчилгээг онлайнаар хүргэх, зайн сургалт, интернэтийн үйлчилгээ нэвтрэх, алсын оношлогоо, видео хурлыг зохион байгуулах зэрэг бүх төрлийн онлайн үйлчилгээг цахим хэлбэрээр дамжуулах нөхцөл  боломжийг бүрдүүлэх чухал ач холбогдолтой.

7

Төслийн нийт төсөвт өртөг

Төслийн нийт төсөвт өртөг: 45 649 610.37 ам.доллар

Уг үнэнд Тоног төхөөрөмж болон шилэн кабелийн суурилуулалт, зураг төслийн дизайн, хайгуул, суурилуулах үйлчилгээ болон тохиргооны хэсгүүд багтана.

6

Төслийн гүйцэтгэл

Хэрэгжүүлэгч байгууллага: Мэдээллийн технологи, Шуудан, харилцаа холбооны газар

7

Ерөнхий гүйцэтгэгч: Зэт Ти И корпораци

7

Ашиглагч байгууллага: Мэдээлэл холбооны сүлжээ ТӨК

7

Туслан гүйцэтгэгч: Дотоодын 18 компани / Монкабель, Нью Оптик, Эс энд Эм, Лидернэт, Нопсан, Сатилайт Повер, Геотрасс, Сүперком, Комтех, Карьер Март, Портал, Скайнэтворкс, Жемнэт, Бадрал, Хараатын тээл, Бэржин Уньт, Ньютелеком, Энжитек/

7

“Мэдээлэл, холбооны үндсэн сүлжээний өргөтгөл, шинэчлэл” төслийн хүрээнд Монгол Улсын 21 аймгийн 150 суманд 9000 орчим км өндөр хурдны шилэн кабелийн сүлжээ, дамжуулах байгууламжийг байгуулаад байна. Үүний үр дүнд Монгол Улсын нийт сумдын 90 хувь нь өндөр хурдаар интернэт болон бусад төр хувийн хэвшлийн цахим үйлчилгээг авах боломжтой болж байна.

7

Эдгээр шилэн кабелийн сүлжээнд холбогдсон 150 сумаас 129 сум нь нэгдсэн хяналтын системд орж, үйлчилгээ явуулахад бэлэн болсон ба үлдсэн 21 сумыг  8 дугаар сарын 15-ний дотор бүрэн ашиглалтанд оруулахаар ажиллаж байна.

7

Мэдээлэл холбооны үндсэн сүлжээний өргөтгөл, шинэчлэл төслийн ажлын гүйцэтгэл

Аймаг

 

Сумууд

Шалтгаан

Ашиглалтанд орох хугацаа

Туслан гүйцэтгэгч

Архангай

1

Булган

Шилэн кабель ашиглалтанд орсон

6/19/2014

Суперком ХХК

2

Жаргалант

Шилэн кабель ашиглалтанд орсон

6/19/2014

3

Ихтамир

Шилэн кабель ашиглалтанд орсон

6/19/2014

4

Өндөр-Улаан

Шилэн кабель ашиглалтанд орсон

6/19/2014

5

Тариат

Шилэн кабель ашиглалтанд орсон

6/19/2014

6

Төвшрүүлэх

Шилэн кабель ашиглалтанд орсон

6/19/2014

7

Хангай

Шилэн кабель ашиглалтанд орсон

6/19/2014

8

Хотонт

Шилэн кабель ашиглалтанд орсон

6/19/2014

9

Цахир

Шилэн кабель ашиглалтанд орсон

6/19/2014

10

Цэнхэр

Шилэн кабель ашиглалтанд орсон

6/19/2014

11

Цэцэрлэг

Шилэн кабель ашиглалтанд орсон

6/19/2014

Баян-Өлгий

12

Алтай

агаараар татах

7/1/2014

S&M ХХК

13

Бугат

Төхөөрөмж нэмж тавих

8/1/2014

14

Буянт

Шилэн кабель ашиглалтанд орсон

6/19/2014

15

Дэлүүн

Шилэн кабель ашиглалтанд орсон

6/19/2014

16

Ногооннуур

Шилэн кабель ашиглалтанд орсон

6/19/2014

17

Сагсай

Шилэн кабель ашиглалтанд орсон

6/19/2014

18

Толбо

Шилэн кабель ашиглалтанд орсон

6/19/2014

19

Улаанхус

Шилэн кабель ашиглалтанд орсон

6/19/2014

20

Цагааннуур

Шилэн кабель ашиглалтанд орсон

6/19/2014

21

Цэнгэл

Шилэн кабель ашиглалтанд орсон

6/19/2014

Баянхонгор

22

Баацагаан

Шилэн кабель ашиглалтанд орсон

6/19/2014

23

Баянцагаан

Нью оптик компани Баацагаан,Баянцагаан хооронд 19 км агаарын кабель хийнэ.

8/15/2014

Нью Оптик ХХК

24

Баян-Өндөр

Баянцагаан сумтай холбогддог

8/16/2014

25

Шинэжинст

Баянцагаан сумтай холбогддог

8/17/2014

26

Баянбулаг

Шилэн кабель ашиглалтанд орсон

6/19/2014

27

Жаргалант

Шилэн кабель ашиглалтанд орсон

6/19/2014

28

Заг

Шилэн кабель ашиглалтанд орсон

6/19/2014

29

Гурванбулаг

Шилэн кабель ашиглалтанд орсон

6/19/2014

Булган

30

Баян-Агт

Шилэн кабель ашиглалтанд орсон

6/19/2014

Монкабель ХХК

31

Могод

Шилэн кабель ашиглалтанд орсон

6/19/2014

32

Сэлэнгэ

Шилэн кабель ашиглалтанд орсон

6/19/2014

33

Тэшиг

Шилэн кабель ашиглалтанд орсон

6/19/2014

34

Хангал

Шилэн кабель ашиглалтанд орсон

6/19/2014

Говь-Алтай

35

Баян-Уул

Шилэн кабель ашиглалтанд орсон

6/19/2014

36

Бигэр

Шилэн кабель ашиглалтанд орсон

6/19/2014

37

Бугат

Үндсэн коор сүлжээ дүүрсэн

8/15/2014

38

Жаргалант

Шилэн кабель ашиглалтанд орсон

6/19/2014

39

Төгрөг

Үндсэн коор сүлжээ дүүрсэн

8/15/2014

40

Халиун

Шилэн кабель ашиглалтанд орсон

6/19/2014

41

Хөхморьт

Шилэн кабель ашиглалтанд орсон

6/19/2014

42

Цогт

Шилэн кабель ашиглалтанд орсон

6/19/2014

43

Цээл

Шилэн кабель ашиглалтанд орсон

6/19/2014

44

Шарга

Үндсэн коор сүлжээ дүүрсэн

8/15/2014

Дорноговь

45

Зүүнбаян

Шилэн кабель ашиглалтанд орсон

6/19/2014

Лидернэт ХХК

46

Улаанбадрах

Шилэн кабель ашиглалтанд орсон

6/19/2014

47

Замын-Үүд

Шилэн кабель ашиглалтанд орсон

6/19/2014

48

Чойр

Шилэн кабель ашиглалтанд орсон

6/19/2014

49

Иххэт

 Баянмөнх суманд Хэрлэн гол орчим агаарын 4 км кабель хийнэ.

8/15/2014

Дорнод

50

Баяндун

Шилэн кабель ашиглалтанд орсон

6/1/2012

Нью Оптик ХХК

51

Баян-Уул

Шилэн кабель ашиглалтанд орсон

6/1/2012

52

Булган

Шилэн кабель ашиглалтанд орсон

6/1/2012

Лидернэт ХХК

53

Гурванзагал

Шилэн кабель ашиглалтанд орсон

6/1/2012

Нью Оптик ХХК

54

Мардай

Шилэн кабель ашиглалтанд орсон

6/1/2012

55

Матад

Шилэн кабель ашиглалтанд орсон

6/1/2012

56

Сэргэлэн

Шилэн кабель ашиглалтанд орсон

6/1/2012

Комтех ХХК

57

Хөлөнбуйр

Шилэн кабель ашиглалтанд орсон

6/1/2012

Нью Оптик ХХК

58

Цагаан-Овоо

Шилэн кабель ашиглалтанд орсон

6/1/2012

Дундговь

59

Адаацаг

Шилэн кабель ашиглалтанд орсон

6/1/2012

Бэржин Уньт ХХК

60

Баянжаргалан

Шилэн кабель ашиглалтанд орсон

6/1/2012

S&M ХХК

61

Говь-Угтаал

Шилэн кабель ашиглалтанд орсон

6/1/2012

62

Гурвансайхан

Шилэн кабель ашиглалтанд орсон

6/1/2012

Хараатын тээл ХХК

63

Дэлгэрцогт

Шилэн кабель ашиглалтанд орсон

6/1/2012

64

Дэрэн

Шилэн кабель ашиглалтанд орсон

6/1/2012

65

Өндөршил

Шилэн кабель ашиглалтанд орсон

6/1/2012

Суперком ХХК

66

Цагаандэлгэр

Шилэн кабель ашиглалтанд орсон

6/1/2012

Завхан

67

Алдархаан

Шилэн кабель ашиглалтанд орсон

6/19/2014

Лидернэт ХХК

68

Дөрвөлжин

Шилэн кабель ашиглалтанд орсон

6/19/2014

69

Завханмандал

Шилэн кабель ашиглалтанд орсон

6/19/2014

70

Сантмаргац

Шилэн кабель ашиглалтанд орсон

6/19/2014

Жемнэт ХХК

71

Тэс

Шилэн кабель ашиглалтанд орсон

6/19/2014

72

Ургамал

Шилэн кабель ашиглалтанд орсон

6/19/2014

Лидернэт ХХК

73

Цагаанхайрхан

Шилэн кабель ашиглалтанд орсон

6/19/2014

Жемнэт ХХК

74

Цэцэн-Уул

Шилэн кабель ашиглалтанд орсон

6/19/2014

75

Эрдэнэхайрхан

Шилэн кабель ашиглалтанд орсон

6/19/2014

Лидернэт ХХК

Өвөрхангай

76

Тарагт

Шилэн кабель ашиглалтанд орсон

6/19/2014

Суперком ХХК

77

Уянга

Шилэн кабель ашиглалтанд орсон

6/19/2014

78

Зүүнбаян-Улаан

Шилэн кабель ашиглалтанд орсон

6/19/2014

79

Бат-Өлзий

Зүүнбаян-Улаан Бат-Өлзий хооронд галт уулын магмтай газар агаараар хийж байгаа

8/15/2014

Өмнөговь

80

Хүрмэн

Шилэн кабель ашиглалтанд орсон

6/1/2012

Комтех ХХК

81

Баяндалай

Шилэн кабель ашиглалтанд орсон

6/1/2012

Сүхбаатар

82

Асгат

Шилэн кабель ашиглалтанд орсон

6/1/2012

Монкабель ХХК

83

Баяндэлгэр

Шилэн кабель ашиглалтанд орсон

6/1/2012

84

Дарьганга

Шилэн кабель ашиглалтанд орсон

6/1/2012

Геотрасс ХХК

85

Наран

Шилэн кабель ашиглалтанд орсон

6/1/2012

86

Онгон

Шилэн кабель ашиглалтанд орсон

6/1/2012

Энжитек ХХК

87

Сүхбаатар

Шилэн кабель ашиглалтанд орсон

6/1/2012

Монкабель ХХК

88

Түмэнцогт

Шилэн кабель ашиглалтанд орсон

6/1/2012

Геотрасс ХХК

89

Халзан

Шилэн кабель ашиглалтанд орсон

6/1/2012

Монкабель ХХК

90

Эрдэнэцагаан

Шилэн кабель ашиглалтанд орсон

6/1/2012

Комтех ХХК

Сэлэнгэ

91

Шаамар

Шилэн кабель ашиглалтанд орсон

6/19/2014

Portal Co.LTD

92

Зүүнбүрэн

Шилэн кабель ашиглалтанд орсон

6/19/2014

93

Цагааннуур

Шилэн кабель ашиглалтанд орсон

6/19/2014

94

Түшиг

Шилэн кабель ашиглалтанд орсон

6/19/2014

95

Орхон(ДХ ЖИМС)

Шилэн кабель ашиглалтанд орсон

6/19/2014

Careermart LLC

96

Жавхлант

Шилэн кабель ашиглалтанд орсон

6/19/2014

97

Ерөө

Шилэн кабель ашиглалтанд орсон

6/19/2014

  Орхон

Шилэн кабель ашиглалтанд орсон

6/20/2014

98

Сант

Шилэн кабель ашиглалтанд орсон

6/19/2014

Төв

99

Баяндэлгэр

Шилэн кабель ашиглалтанд орсон

6/19/2014

Ай Си Нэт

100

Архуст

Шилэн кабель ашиглалтанд орсон

6/19/2014

101

Баянцагаан

Шилэн кабель ашиглалтанд орсон

6/19/2014

102

Эрдэнэсант

Шилэн кабель ашиглалтанд орсон

6/19/2014

Skynetworks

103

Бүрэн

Шилэн кабель ашиглалтанд орсон

6/19/2014

104

Дэлгэрхаан

Шилэн кабель ашиглалтанд орсон

6/19/2014

105

Аргалант

Шилэн кабель ашиглалтанд орсон

6/19/2014

Berjin

106

Заамар

Шилэн кабель ашиглалтанд орсон

6/19/2014

107

Алтанбулаг

Шилэн кабель ашиглалтанд орсон

6/19/2014

108

Сүмбэр

Шилэн кабель ашиглалтанд орсон

6/19/2014

Увс

109

Бөхмөрөн

Шилэн кабель ашиглалтанд орсон

6/19/2014

Суперком ХХК

110

Давст

Шилэн кабель ашиглалтанд орсон

6/19/2014

111

Завхан

Шилэн кабель ашиглалтанд орсон

6/19/2014

112

Зүүнговь

Шилэн кабель ашиглалтанд орсон

6/19/2014

113

Өндөрхангай

Шилэн кабель ашиглалтанд орсон

6/19/2014

114

Тариалан

Шилэн кабель ашиглалтанд орсон

6/19/2014

Ховд

115

Буянт

Шилэн кабель ашиглалтанд орсон

6/19/2014

Нью Оптик ХХК

116

Дөргөн

Шилэн кабель ашиглалтанд орсон

6/19/2014

117

Дуут

Шилэн кабель ашиглалтанд орсон

6/19/2014

118

Мөнххайрхан

Үндсэн коор сүлжээ дүүрсэн

8/15/2014

119

Мөст

Үндсэн коор сүлжээ дүүрсэн

8/15/2014

120

Ховд

Шилэн кабель ашиглалтанд орсон

6/19/2014

121

Чандмань

Үндсэн коор сүлжээ дүүрсэн

8/15/2014

122

Эрдэнэбүрэн

Төхөөрөмж нэмж тавих

7/1/2014

Хөвсгөл

123

Алаг-Эрдэнэ

Шилэн кабель ашиглалтанд орсон

6/19/2014

Нопсан ХХК

124

Арбулаг

Шилэн кабель ашиглалтанд орсон

6/19/2014

Сатилайт Повер ХХК

125

Баянзүрх

Арбулаг Баянзүрх хооронд аянганд ниргүүлсэн 4 км кабель солино.

7/1/2014

Нопсан ХХК

126

Бүрэнтогтох

Шилэн кабель ашиглалтанд орсон

6/19/2014

127

Галт

Шилэн кабель ашиглалтанд орсон

6/19/2014

128

Рашаант

Шилэн кабель ашиглалтанд орсон

6/19/2014

129

Улаан-Уул

Арбулаг Баянзүрх хооронд аянганд ниргүүлсэн 4 км кабель солино.

7/1/2014

130

Хатгал

Шилэн кабель ашиглалтанд орсон

6/19/2014

131

Цагаан-Уул

Шилэн кабель ашиглалтанд орсон

6/19/2014

132

Цагаан-Үүр

Шилэн кабель ашиглалтанд орсон

6/19/2014

Комтех ХХК

133

Чандмань-Өндөр

Шилэн кабель ашиглалтанд орсон

6/19/2014

134

Эрдэнэбулган

Шилэн кабель ашиглалтанд орсон

6/19/2014

Хэнтий

135

Галшар

Баянцагаан сумтай холбогддог

8/15/2014

Лидернэт ХХК

136

Батноров

Шилэн кабель ашиглалтанд орсон

6/19/2014

Бэржин Уньт ХХК

137

Батширээт

Шилэн кабель ашиглалтанд орсон

6/19/2014

138

Баян-Адарга

Шилэн кабель ашиглалтанд орсон

6/19/2014

139

Баянмөнх

 Баянмөнх суманд Хэрлэн гол орчим агаарын 4 км кабель хийнэ.

8/15/2014

Сатилайт Повер ХХК

140

Баянхутаг

Шилэн кабель ашиглалтанд орсон

6/19/2014

Геотрасс ХХК

141

Баян-Овоо

Шилэн кабель ашиглалтанд орсон

6/19/2014

142

Биндэр

Шилэн кабель ашиглалтанд орсон

6/19/2014

Лидернэт ХХК

143

Бор-Өндөр

 Баянмөнх суманд Хэрлэн гол орчим агаарын 4 км кабель хийнэ.

8/15/2014

144

Бэрх

Шилэн кабель ашиглалтанд орсон

6/19/2014

 

145

Дархан

Satellite power компани Дэлгэрхаан Баянмөнх хооронд агаарын 4 км кабель хийнэ.

6/19/2014

Сатилайт Повер ХХК

146

Дэлгэрхаан

Шилэн кабель ашиглалтанд орсон

6/19/2014

147

Норовлин

Шилэн кабель ашиглалтанд орсон

6/19/2014

Комтех ХХК

148

Өмнөдэлгэр

Шилэн кабель ашиглалтанд орсон

6/19/2014

Кареер Март ХХК

Дархан

149

Орхон

Шилэн кабель ашиглалтанд орсон

6/19/2014

7

Зураг 1: “Мэдээлэл, холбооны үндсэн сүлжээний өргөтгөл, шинэчлэл” төсөл хэрэгжихээс өмнөх Монгол Улсын шилэн кабелийн сүлжээний зураглал.

9

 

Зураг 2: “Мэдээлэл, холбооны үндсэн сүлжээний өргөтгөл, шинэчлэл” төсөл хэрэгжсэний дараах Монгол Улсын шилэн кабелийн сүлжээний зураглал.

 

Энэхүү төслийн хүрээнд бий болсон өндөр хурдны сүлжээ нь тухайн сумын холбооны салбар хүртэл суурилуулсан ба орон нутгийн ЗДТГ, сургууль, эмнэлэг, Соёлын төвийг интернетийн сүлжээнд холбох, иргэдийг Wi-Fi утасгүй интернэтээр хангах ажлыг ашиглалтанд оруулах ажлыг Монголын цахилгаан холбоо ХХК, МТШХХГ болон тухайн орон нутаг хамтраад энэ оны 9 дүгээр сарын 1-ний дотор орон даяар дуусгахаар ажиллаж байна.

Бусдад түгээх
  • gplus

Сэтгэгдэл үлдээх

Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд olloo.mn хариуцлага хүлээхгүй болно.
ХХЗХ-ны журмын дагуу зvй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул ТА сэтгэгдэл бичихдээ хууль зvйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээг зөрчсөн сэтгэгдэлийг админ устгах эрхтэй. Сэтгэгдэлтэй холбоотой санал гомдолыг 772-01100 утсаар хүлээн авна.

Сэтгэгдэлээ бичихХураах

тэмдэгтэнд багтааж бичнэ үү.