Чупа чупс, Дирол зэрэгт олон улсад хориглосон хүнсний нэмэлтүүд ордог