Улсын хилээр 10 гаруй төрлийн допинг оруулж ирснийг албаныхан нуун дарагдуулсан уу