Онцгой байдлын алба өндөржүүлсэн бэлэн байдалд шилжлээ