Тусгай, сувиллын цэцэрлэгт 114 мянган хүүхдийг хамруулна