Сурч боловсрох эрхийнхээ төлөө тэмцсэн оюутнуудаа доромжилсон багшид хариуцлага тооцъя