Монголбанк өнгөрсөн долдугаар сард 2,132 кг алт худалдан авчээ