ОХУ-д инженерийн чиглэлээр суралцах оюутны тоог нэмэгдүүлнэ