ЦЕГ: Зээл гаргана, виз гаргана гэсэн зараас болгоомжил