"Давхар дээл"-ийг тайлах нь тодорхой, гэвч ХЭЗЭЭ...