Б.Ууганбаяр: Хийх хүнээс зүтгэл, хийхгүй хүнээс шалтгаан гардаг