''10,000 программист'' бэлтгэх төслийн сургалт эхэллээ