Сонгуулийн санал авах байруудад хяналт шалгалт хийв