БЗДИТХ: Дүүргийн 2022 оны төсөвт нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай асуудлыг хэлэлцэж баталлаа

Дүүргийн 2022 оны төсөвт нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай асуудлыг хэлэлцэж хуралдаанд оролцож буй Төлөөлөгч нар 100 хувийн саналаар дэмжин баталлаа

Баянзүрх дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын VII хуралдаан өнөөдөр 69.8 хувийн ирцтэйгээр эхэлсэн. Төрийн дээд шагналд уламжлах тухай, Хороодын Амьжиргааг дэмжих зөвлөл байгуулах тухай зэрэг нийт 10 асуудлыг хэлэлцсэн. Хуралдаанаар хэлэлцсэн чухал асуудлуудын нэг бол Дүүргийн 2021 оны төсвийн гүйцэтгэл батлах тухай асуудал байсан бөгөөд дүүргийн төсөв 102.2 хувиар биелсэн. Мөн энэ удаагийн хуралдаанаар 2022 оны төсөвт нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай асуудлыг хэлэлцсэн. Дүүргийн 2022 оны батлагдсан төсөвт нэмэлт өөрчлөлт оруулахдаа Монгол Улсын 2022 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хууль, Төрийн хэмнэлтийн тухай хуульд тусгасан чиглэлийг баримтлан төсвийн зарлагын өсөлтийг хязгаарлах, бүх шатанд төсөв, санхүүгийн сахилга батыг мөрдүүлэх, ил тод байдлыг хангах 2022 оны батлагдсан түвшнээс нэмэгдүүлэхгүй, орон нутгийн төсөвт төвлөрөх орлогын хэмжээтэй уялдуулан зардлыг төлөвлөх суурь зарчмыг баримталсан.

Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангаас дүүргийн орон нутгийн хөгжлийн санд хуваарилж байгаа шилжүүлгийн орлого, Дүүргийн боловсрол, эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээ, биеийн тамир спортын байгууллагуудын байр ашиглалтын үйлчилгээний зардлыг улсын төсвөөс санхүүжүүлэхтэй холбогдуулж батлагдсан урсгал зардал, Дүүргийн төсвөөс нийслэлийн төсөвт төвлөрүүлэх орлогын хэмжээг тус тус бууруулж тусгасан. Ийнхүү дүүргийн 2022 оны төсөвт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай асуудлыг хуралдаанд оролцсон төлөөлөгчид 100 хувийн саналаар баталсан юм.

Хуралдааны дараа Баянзүрх дүүргийн цагдаагийн газраас дүүргийн хэмжээнд бүртгэгдсэн гэмт хэргийн мэдээллийг танилцуулсан. Он гарсаар дүүргийн хэмжээнд 54151 дуудлага мэдээлэл бүртгэгдсэн. Харин зам тээврийн ослын 2370 дуудлага мэдээлэл иржээ. Тээврийн цагдаагийн албанаас Аажуу явбал аяндаа хүрнэ урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг зохион байгуулж байгаа. Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын тамгын газар, иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлаас аяныг дэмжин нөлөөллийн арга хэмжээг хийж хэрэгжүүлсэн юм.

Мөн Баянзүрх дүүргийн цагдаагийн газраас амралт зугаалгын улирал эхэлсэнтэй холбогдуулан гол усны аюулаас урьдчилан сэргийлж тодорхой арга хэмжээг зохион байгуулан ажиллаж байгаа тухай мэдээллийг хүргүүлсэн гэж Баянзүрх дүүргээс мэдээллээ.

Бусдад түгээх
  • gplus