Ням, 2017 оны 10 сарын 22
Ер бусын өдөр. Сэтгэл санаагаа түвшитгэ. Мөн дотны хүмүүсийнхээ дэргэд байж, хөгжим сонс, сэтгэлээ зас. Сүм хийдэд очиж засал ном хийлгэх, мөргөл бясалгал үйлдэх, тарни тоолох нь сайн нөлөөтэй. Уран бүтээлчдийн, гар хөдөлмөр эрхлэгчдийн туурвил материаллаг ашигтай. Бусдаас бэлэг авах, шинээр эд зүйл худалдан авахад таатай.