Сурталчилгаа байрлуулах | Мэдээ байрлуулах

СУРТАЛЧИЛГАА БАЙРЛУУЛАХ үнийн санал 

1. Вэбийн дээд талд 1024×120 pixel хэмжээтэй байрлах баннер. 3 сурталчилгаа ээлжилж солигдоно.Бүх нүүрэнд харагдана  Үнэ: өдрийн 200 000 төгрөг

2. Вэбийн баруун дээд хэсэгт  300×225 pixel хэмжээтэй баннер. 3 солигдолттой. Бүх нүүрэнд харагдана. Үнэ: өдрийн 180 000 төгрөг

3. Вебийн дунд хэсэг 990х120 pixel хэмжээтэй баннер.3 солигдолтой.Зөвхөн нүүр хуудсанд харагдана.Үнэ: өдрийн 120 000 төгрөг

4. Вэбийн баруун дунд хэсэгт 385×225 pixel хэмжээтэй баннер. 3 солигдолттой.Бүх нүүрэнд харагдана. Үнэ: өдрийн 150 000 төгрөг

5. Нүүр хуудасны доод хэсэгт  990×120 pixel хэмжээтэй баннер. 3 сурталчилгаа ээлжилж солигдоно.Зөвхөн нүүр хуудсанд харагдана. Үнэ: өдрийн 100 000 төгрөг

POPUP  РЕКЛАМ БАЙРЛУУЛАХ  үнийн санал

Нүүр хуудас руу орох бүрд харагдана. 8 секунд харагдаад автоматаар арилна. Үнэ: өдрийн 1 000 000 төгрөг
Жич: Дээрх баннеруудын үнэ дээр НөАТ /10 хувь/ нэмэгддэгийг анхаарна уу.
Эх бэлтгэлийг үнэ төлбөргүй хийж гүйцэтгэнэ. /1mb хүртэлх/, Хэрэв та бүхэн өөрсдөө flash баннер хийж бидэнд өгөх бол уг баннерыг дарахад шинээр цонх нээгддэгээр холбоосыг хийж өгнө үү.

Back to top button