Ахмад болон залуу хосуудын уулзалт болов.

Уулзалт ярилцлага гэрлэх ёслолын ордонд болсон бөгөөд энэ өдөр гэрлэлтээ бүртгүүлсэн залуу хосуудыг алтан, мөнгөн хуримын хосуудтай уулзуулж сонирхолтой яриа өрнүүлсэн юм.. Үүний гол зорилго нь ахмад гэр бүлүүд өөрсдийн амьдралын туршлага, үр хүүхдээ хэрхэн хүмүүжүүлэх, бие биеэ хүндлэх, өрхийн төсвөө хэрхэн зарцуулдаг зэрэг туршлагаасаа залуу хосуудад хуваалцсан аж. Уулзалтад алтан, мөнгөн хуримаа хийсэн Д. Рэгзэн, О. Цэзэн, В.Алзахгүй, С.Даваасүрэн нар оролцсон бөгөөд энэ цаашид уламжлал болон зохиогдох аж.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Ахмад болон залуу хосуудын уулзалт болов.

Уулзалт ярилцлага гэрлэх ёслолын ордонд болсон бөгөөд энэ өдөр гэрлэлтээ бүртгүүлсэн залуу хосуудыг алтан, мөнгөн хуримын хосуудтай уулзуулж сонирхолтой яриа өрнүүлсэн юм.. Үүний гол зорилго нь ахмад гэр бүлүүд өөрсдийн амьдралын туршлага, үр хүүхдээ хэрхэн хүмүүжүүлэх, бие биеэ хүндлэх, өрхийн төсвөө хэрхэн зарцуулдаг зэрэг туршлагаасаа залуу хосуудад хуваалцсан аж. Уулзалтад алтан, мөнгөн хуримаа хийсэн Д. Рэгзэн, О. Цэзэн, В.Алзахгүй, С.Даваасүрэн нар оролцсон бөгөөд энэ цаашид уламжлал болон зохиогдох аж.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button