Хүмүүст таалагдах мөрдлөг

3. Аль ч хэлээр хүний нэр гэдэг бол бурам мэт сайхан, хамгийн чухал авиа болохыг санагтун.

4. Сайн сонсогч байж хүмүүсийн өөрийн тухай яриаг дэмжигтүн.

5. Ярилцагч хүнийхээ сонирхож буй зүйлийн тухай яригтун.

6. Ярилцагч хүнийхээ үнэ хүндтэйг ухамсарлан буйгаа итгүүлэгтүн. Маргаанд ялах цорын ганц арга бол түүнээс зайлсхийх явдал юм.

7. Бүр эхнээсээ найрсаг нөхөрсөг өнгө аясаар ярилцаарай.

8. Бусдын санаа бодол, хүсэл тэмүүлэлд хүлээцтэй ойлгож хандаарай.

9. Хүнийг өдөж. амин чухал зүйлийг нь хөндөөрэй

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button