Шашны кино өдрүүд болно

Тус наадам сарын хугацаатай үргэлжлэх ба өнөөдрөөс эхлэн Од кино теарт гарч эхлэх юм байна. Мөн үүнтэй холбогдуулж нэг сарын хугацаанди дэлхийд нэртэй буддын шашны гурван их багш ном айлдаж, бясалгал үйлдэхээс гадна Майдар бурхан бүтээх төслийн зүрхэн шүтээн чандрын аяныг зохион байгуулж байгаа аж. Майдар бурхан бүтээх төслийн зүрхэн шүтээн чандрын аян гэдэг нь бурхан багшийн болон түүний зарим шавь нарын чандар шүтээний цуглуулгыг хэлдэг байна. Тиймээс сүсэгтнүүдэд дээрхи бурхан шашны үнэт шүтээнүүдээс адис авч ойроос харах боломжийг олгож байгаа гэнэ. Эдгээр нь Монголчуудад зориулсан буян номын өргөл учраас үнэ төлбөргүй гэнэ. Сургаал айлдвар баясалгал, номын эрхийг хүртээх үйлдлүүдийг чанга яригчаар, монгол хэлээр орчуулан дамжуулах юм байна.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Шашны кино өдрүүд болно

Тус наадам сарын хугацаатай үргэлжлэх ба өнөөдрөөс эхлэн Од кино теарт гарч эхлэх юм байна. Мөн үүнтэй холбогдуулж нэг сарын хугацаанди дэлхийд нэртэй буддын шашны гурван их багш ном айлдаж, бясалгал үйлдэхээс гадна Майдар бурхан бүтээх төслийн зүрхэн шүтээн чандрын аяныг зохион байгуулж байгаа аж. Майдар бурхан бүтээх төслийн зүрхэн шүтээн чандрын аян гэдэг нь бурхан багшийн болон түүний зарим шавь нарын чандар шүтээний цуглуулгыг хэлдэг байна. Тиймээс сүсэгтнүүдэд дээрхи бурхан шашны үнэт шүтээнүүдээс адис авч ойроос харах боломжийг олгож байгаа гэнэ. Эдгээр нь Монголчуудад зориулсан буян номын өргөл учраас үнэ төлбөргүй гэнэ. Сургаал айлдвар баясалгал, номын эрхийг хүртээх үйлдлүүдийг чанга яригчаар, монгол хэлээр орчуулан дамжуулах юм байна.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Шашны кино өдрүүд болно

Тус наадам сарын хугацаатай үргэлжлэх ба өнөөдрөөс эхлэн Од кино теарт гарч эхлэх юм байна. Мөн үүнтэй холбогдуулж нэг сарын хугацаанди дэлхийд нэртэй буддын шашны гурван их багш ном айлдаж, бясалгал үйлдэхээс гадна Майдар бурхан бүтээх төслийн зүрхэн шүтээн чандрын аяныг зохион байгуулж байгаа аж. Майдар бурхан бүтээх төслийн зүрхэн шүтээн чандрын аян гэдэг нь бурхан багшийн болон түүний зарим шавь нарын чандар шүтээний цуглуулгыг хэлдэг байна. Тиймээс сүсэгтнүүдэд дээрхи бурхан шашны үнэт шүтээнүүдээс адис авч ойроос харах боломжийг олгож байгаа гэнэ. Эдгээр нь Монголчуудад зориулсан буян номын өргөл учраас үнэ төлбөргүй гэнэ. Сургаал айлдвар баясалгал, номын эрхийг хүртээх үйлдлүүдийг чанга яригчаар, монгол хэлээр орчуулан дамжуулах юм байна.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button