Хошигнол эрүүл мэндэд тустай

Хүн бухимдаж байх үедээ ганцаараа байсан ч гэсэн түүнд янз бүрийн эвгүй явдлууд тохиолддог. Үүний шалтгаан нь үзэг, балруул, цаасны тавиур байж болно. Америкчууд өнгөрсөн онд хичнээн иймэрхүү явдлууд тохиолдсоныг залхууралгүй тоолжээ. 1777 хүн харандаатай болгоомжгүй харьцнаас, 10500 хүн телефон утастай, 2500 хүн хайрцганд тээглэж хохирцгоосон байна. Мөн 2500 ажилтан цаасанд гараа эсгэж, 352 хүн дээр өдрийн гэрэл, 100 хүн дээр ханын жижиг зураг ойчиж хохироожээ.
Алиа хошин зангүйгээр эдгээр зүйлүүдтэй тэмцэхэд хэцүү. Гэхдээ мэдээжийн хэрэг хэн нэгний харандаанаас буюу телефон утаснаас болж хохирсныг нь хараад инээвэл сайхан биш. Тухайн байдлыг энгийн нэг хөгжилтэй алиа үгээр өнгөрөөхөд илүү байдаг ажээ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Хошигнол эрүүл мэндэд тустай

Хүн бухимдаж байх үедээ ганцаараа байсан ч гэсэн түүнд янз бүрийн эвгүй явдлууд тохиолддог. Үүний шалтгаан нь үзэг, балруул, цаасны тавиур байж болно. Америкчууд өнгөрсөн онд хичнээн иймэрхүү явдлууд тохиолдсоныг залхууралгүй тоолжээ. 1777 хүн харандаатай болгоомжгүй харьцнаас, 10500 хүн телефон утастай, 2500 хүн хайрцганд тээглэж хохирцгоосон байна. Мөн 2500 ажилтан цаасанд гараа эсгэж, 352 хүн дээр өдрийн гэрэл, 100 хүн дээр ханын жижиг зураг ойчиж хохироожээ.
Алиа хошин зангүйгээр эдгээр зүйлүүдтэй тэмцэхэд хэцүү. Гэхдээ мэдээжийн хэрэг хэн нэгний харандаанаас буюу телефон утаснаас болж хохирсныг нь хараад инээвэл сайхан биш. Тухайн байдлыг энгийн нэг хөгжилтэй алиа үгээр өнгөрөөхөд илүү байдаг ажээ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Хошигнол эрүүл мэндэд тустай

Хүн бухимдаж байх үедээ ганцаараа байсан ч гэсэн түүнд янз бүрийн эвгүй явдлууд тохиолддог. Үүний шалтгаан нь үзэг, балруул, цаасны тавиур байж болно. Америкчууд өнгөрсөн онд хичнээн иймэрхүү явдлууд тохиолдсоныг залхууралгүй тоолжээ. 1777 хүн харандаатай болгоомжгүй харьцнаас, 10500 хүн телефон утастай, 2500 хүн хайрцганд тээглэж хохирцгоосон байна. Мөн 2500 ажилтан цаасанд гараа эсгэж, 352 хүн дээр өдрийн гэрэл, 100 хүн дээр ханын жижиг зураг ойчиж хохироожээ.
Алиа хошин зангүйгээр эдгээр зүйлүүдтэй тэмцэхэд хэцүү. Гэхдээ мэдээжийн хэрэг хэн нэгний харандаанаас буюу телефон утаснаас болж хохирсныг нь хараад инээвэл сайхан биш. Тухайн байдлыг энгийн нэг хөгжилтэй алиа үгээр өнгөрөөхөд илүү байдаг ажээ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Хошигнол эрүүл мэндэд тустай

Хүн бухимдаж байх үедээ ганцаараа байсан ч гэсэн түүнд янз бүрийн эвгүй явдлууд тохиолддог. Үүний шалтгаан нь үзэг, балруул, цаасны тавиур байж болно. Америкчууд өнгөрсөн онд хичнээн иймэрхүү явдлууд тохиолдсоныг залхууралгүй тоолжээ. 1777 хүн харандаатай болгоомжгүй харьцнаас, 10500 хүн телефон утастай, 2500 хүн хайрцганд тээглэж хохирцгоосон байна. Мөн 2500 ажилтан цаасанд гараа эсгэж, 352 хүн дээр өдрийн гэрэл, 100 хүн дээр ханын жижиг зураг ойчиж хохироожээ.
Алиа хошин зангүйгээр эдгээр зүйлүүдтэй тэмцэхэд хэцүү. Гэхдээ мэдээжийн хэрэг хэн нэгний харандаанаас буюу телефон утаснаас болж хохирсныг нь хараад инээвэл сайхан биш. Тухайн байдлыг энгийн нэг хөгжилтэй алиа үгээр өнгөрөөхөд илүү байдаг ажээ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button