Загасны хөдөлгөөн айдсыг арилгаж, арьсыг үрчлээнээс хамгаална

Энэхүү загасны хөвөх адил жингүйдлийн хөдөлгөөн нь хүний бие болон сэтгэхүйг зөөлрүүлэн тайвшруулахаас гадна зүрхний хэм нэгэн хэмээр жигд цохилж, судас өргөсөн тэлж улмаар тархи толгойны өвчин арилж, мэдрэлийн ядаргаа эдгэрэхэд тусалдаг байна. Ийнхүү өдөрт 1-2 минут загаснуудын хөвөхийг харснаар нүүр нүдний хөдөлгөөн нэг хэмд байж арьс амарч чаддаг байна. Загасны хөдөлгөөн харах агшин бол унтахын өмнө цэвэр агаарт 10-15 алхаад дараа нь оронд орохоос 20 минутын өмнө харах явдал юм.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Загасны хөдөлгөөн айдсыг арилгаж, арьсыг үрчлээнээс хамгаална

Энэхүү загасны хөвөх адил жингүйдлийн хөдөлгөөн нь хүний бие болон сэтгэхүйг зөөлрүүлэн тайвшруулахаас гадна зүрхний хэм нэгэн хэмээр жигд цохилж, судас өргөсөн тэлж улмаар тархи толгойны өвчин арилж, мэдрэлийн ядаргаа эдгэрэхэд тусалдаг байна. Ийнхүү өдөрт 1-2 минут загаснуудын хөвөхийг харснаар нүүр нүдний хөдөлгөөн нэг хэмд байж арьс амарч чаддаг байна. Загасны хөдөлгөөн харах агшин бол унтахын өмнө цэвэр агаарт 10-15 алхаад дараа нь оронд орохоос 20 минутын өмнө харах явдал юм.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Загасны хөдөлгөөн айдсыг арилгаж, арьсыг үрчлээнээс хамгаална

Энэхүү загасны хөвөх адил жингүйдлийн хөдөлгөөн нь хүний бие болон сэтгэхүйг зөөлрүүлэн тайвшруулахаас гадна зүрхний хэм нэгэн хэмээр жигд цохилж, судас өргөсөн тэлж улмаар тархи толгойны өвчин арилж, мэдрэлийн ядаргаа эдгэрэхэд тусалдаг байна. Ийнхүү өдөрт 1-2 минут загаснуудын хөвөхийг харснаар нүүр нүдний хөдөлгөөн нэг хэмд байж арьс амарч чаддаг байна. Загасны хөдөлгөөн харах агшин бол унтахын өмнө цэвэр агаарт 10-15 алхаад дараа нь оронд орохоос 20 минутын өмнө харах явдал юм.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Загасны хөдөлгөөн айдсыг арилгаж, арьсыг үрчлээнээс хамгаална

Энэхүү загасны хөвөх адил жингүйдлийн хөдөлгөөн нь хүний бие болон сэтгэхүйг зөөлрүүлэн тайвшруулахаас гадна зүрхний хэм нэгэн хэмээр жигд цохилж, судас өргөсөн тэлж улмаар тархи толгойны өвчин арилж, мэдрэлийн ядаргаа эдгэрэхэд тусалдаг байна. Ийнхүү өдөрт 1-2 минут загаснуудын хөвөхийг харснаар нүүр нүдний хөдөлгөөн нэг хэмд байж арьс амарч чаддаг байна. Загасны хөдөлгөөн харах агшин бол унтахын өмнө цэвэр агаарт 10-15 алхаад дараа нь оронд орохоос 20 минутын өмнө харах явдал юм.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button