Гэдэсний цагаан хорхой нематодозууд, цестодозууд ба трематодозууд

Клиник оношлогоо
Шимэгчийг клиникийн тусгайлсан шинжээр илрүүлдэг онцлоггой бөгөөд эрхтнүүд ба системийн үйл ажиллагааг харьцангуй удаан хугацаанд алдагдуулдаг, өвчнийг клиникийн илрүүлэлтээс өмнө нууц хугацаа урттай байдаг учир архаг явцтай байдаг. Энэ онцлог нь түүний тодрох нөлөөллийг бүдгэрүүлдэг байна. Тухайлбал халдварт ба халдваргүй бусад өвчлөлүүдтэй харьцуулахад хоруу чанараар сул байдаг. Эд бүгд нь эрүүл мэндийн удирдлага, хүн амын шимэгчит өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, илрүүлж эмчлэхэд ихээхэн саад учруулдаг байна.
Хэсгийн эмнэлэг анхны үзлэг явуулж өвчтөн бие тавгүйтээд гэсэн гомдол мэдүүлдэг бөгөөд тэнд паразит илрүүлэх шинжилгээ хийдэггүй. Ингээд бусад тодорхой өвчнүүдтэй самуурагдан шимэгчит өвчнийг онош тогтоогдохгүйд хүргэнэ.
Шимэгчийн ихэнх хэсэг нь хоол боловсруулах эрхтнүүдэд үржиж, эдгээр эрхтнүүдэд өвчлөл үүсгэнэ. /Хүснэгт №1/ Ийм учраас клиникийн практикт ходоод гэдэсний хямрал маягаар оношлон шимэгчит өвчлөл бүрхэг үлдэх нь байдаг. Эцэст нь мэдрэл сэтгэхүйн хэт ачаалал, энгийн хямрал гэх мэтээс шалтгаалан паразитат өвчин хүндрэх, архагших онцлоггой. Шимэгчтэх өвчнийг өвчтөн нуун дарагдуулах замаар түүний даамжрах нөхцлийг ихэнх тохиолдолд бүрдүүлдэг. Хоол боловсруулах эрхтний шимэгчтэх өвчний клиник үзэгдэл нь эхнийхээ шатандаа өвөрмөц бус мэдрэлийн шинжтэмдэг, бие алдрах, ядрах, цочромтгой болох, нойргүйтэх зэргээр илэрдэг. Цаашид өвчин удаан үргэлжлэх тусам хоол боловсруулах эрхтнүүдийн өвчлөлийн шинжтэмдэг; хоолонд дургүйтэх, бөөлжис хутгах, хэвлий хавьд өвдөх, үе үе суулгах зэргээр илэрнэ. Гэдэсний шимэгчтэх өвчний дотор нилээд дэлгэрсэн өвчлөл бол эмнэлэг – нийгмийн гамшгийг үнэлэхэд ашигладаг. Үүнд цагаан хорхойтох өвчин; нематодоз, цестодоз, трематодозууд болно.

Эмчилгээ
Шинэ эм боловсруулах үнэ сүүлийн 10 жилд их өсөх болж, фарм фирмууд цагаан хорхойн эмийг бий болгохын оронд бусад өвчнүүдийн эсрэг бэлдмэл бүтээхэд анхаарлаа төвлөрүулдэг болжээ. Гэтэл нийгэм – эдийн засгийн хөгжлөөр дорой оронд цагаан хорхойтох өвчлөл их дэлгэрсэн байдаг. Гэтэл түүний эсрэг шинэ эмийн судалгаа шинжилгээ явуулах, үйлдвэрлэх эдийн засгийн боломжгүй байна. Тухайлбал, хамгийн идэвхтэй, эндо ба экзопаразитуудад үйлчилгээний өргөн хүрээтэй Мектизан-В гэдэг бэлдмэлийг зарим хөгжиж буй орнуудад хүмүүнлэгийн тусламжаар нийлүүлж байгаа бөгөөд энэ нь зах зээлийн хэрэгцээг хангаж чадахгүй байна. Сүүлийн жилүүдэд хими эмчилгээний шинэ бэлдмэлүүдийн нийлэгжилт нэмэгдсэний үр дүнд зарим нэг шимэгчтэх өвчинтэй тэмцэх явдал нэмэгдэж, хими эмчилгээг өргөтгөх арга хэмжээ авч өвчлөл бууруулах бодит
боломж бий болж байна.
Цагаан хорхойн эсрэг сайн нэгдэлт бодисуудын хэлбэрийг шинэчлэх ба цагаан хорхойн эсрэг хиймийн нэгдлүүдийн шинэ ангийг судлан дүгнэх явдал сүүлийн жилүүдэд үр дүнд хүрч байна. /доорх жагсаалтаас үз/ Хоёрдугаар хүснэгтэнд цагаан хорхойн эсрэг орчин үед өргөн хэрэглэж байгаа өргөн хүрээтэй үйлчилдэг бэлдмэлүүдийг гэдэсний нематоз, цестодоз ба триматоз хорхойнуудад харьцангуй үйлчилнэ. Орчин үеийн бэлдмэлүүд нилээд дэлгэрэнгуй байгаа гэдэсний цагаан хорхойтох өвчнийг эмчлэх боломж олгож байна. Гэвч хамгийн сүүлийн үеийн бэлдмэлүүдийг нэг курс эмчилгээгээр 100% эмчилнэ гэх баталгаагүйг санах хэрэгтэй.
Нэг курс эмчилгээ 90 %-иас дээшгүй байх бөгөөд 2 дахь курсын дараа бүрэн эмчлэгдсэн гэж үзэж болно. Сүүлийн жилүүдийн судалгааны үзүүлэлт цагаан хорхойтох явдал дахин давтагдан өвчлөх явдал байна гэж үздэг. Хими эмчилгээний идэвхийг нэмэгдүүлэхийн тулд олон найрлагат бэлдмэлүүд гаргах ба хими эмчилгээний арга боловсруулах, мөн тэрчлэн эмийн шинэ хэлбэр бий болгох, тухайлбал, бэлдмэлийг Липосомд оруулах/

Цагаан хорхой Нарийн гэдэс Бүдүүн гэдэс ба шулуун гэдэс
Цагаан хорхой Эмгэг төрүүлөгч Цагаан хорхой Эмгэг төрүүлэгч
Аскоридоз-Ascoris Lumboicoides Анкилостомоз-Ancylostomaduodeale Үermicularis Некатороз-Necator amercanus Ангстрогилез-A.costaricensis Трихостронгилез-T.orientalis Стронгилондоз-Strongyloides stercoralis Каплляриоз-Capillaziaphaillippinensis Анизакиоз-Anizakis spp Метагонимоз-Metagonimus yokogawai Нанофиетоз-Nanophyetus spp Гетерофиоз-Heterophyesheterophyes Фасциолопсидоз-Fasciolopsis Эхиностомоз-Echinostoma spp Тениаринхоз-Taenia Sagiata Тенноз-Taenia Solium Дифиллобортриоз-Diphyltobotrium latium Гименолепидоз-Hymenolepisnana /Карликовын гинж/ Гименолепидоз-Hymenolepisdiminuta /Крынсины гинж/ Дипилидиоз-Dipylidiumcaninum Трихоцефлец-Trichuristrichiura Энтреробиоз-Enterobius Шистомоз гэдэсний S.tansoni Шистомоз Япон S.Japanicum Шистомоз Меконгийн S.mekongi Шистомоз интерхалантын S.interealatium
0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Гэдэсний цагаан хорхой нематодозууд, цестодозууд ба трематодозууд

Клиник оношлогоо
Шимэгчийг клиникийн тусгайлсан шинжээр илрүүлдэг онцлоггой бөгөөд эрхтнүүд ба системийн үйл ажиллагааг харьцангуй удаан хугацаанд алдагдуулдаг, өвчнийг клиникийн илрүүлэлтээс өмнө нууц хугацаа урттай байдаг учир архаг явцтай байдаг. Энэ онцлог нь түүний тодрох нөлөөллийг бүдгэрүүлдэг байна. Тухайлбал халдварт ба халдваргүй бусад өвчлөлүүдтэй харьцуулахад хоруу чанараар сул байдаг. Эд бүгд нь эрүүл мэндийн удирдлага, хүн амын шимэгчит өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, илрүүлж эмчлэхэд ихээхэн саад учруулдаг байна.
Хэсгийн эмнэлэг анхны үзлэг явуулж өвчтөн бие тавгүйтээд гэсэн гомдол мэдүүлдэг бөгөөд тэнд паразит илрүүлэх шинжилгээ хийдэггүй. Ингээд бусад тодорхой өвчнүүдтэй самуурагдан шимэгчит өвчнийг онош тогтоогдохгүйд хүргэнэ.
Шимэгчийн ихэнх хэсэг нь хоол боловсруулах эрхтнүүдэд үржиж, эдгээр эрхтнүүдэд өвчлөл үүсгэнэ. /Хүснэгт №1/ Ийм учраас клиникийн практикт ходоод гэдэсний хямрал маягаар оношлон шимэгчит өвчлөл бүрхэг үлдэх нь байдаг. Эцэст нь мэдрэл сэтгэхүйн хэт ачаалал, энгийн хямрал гэх мэтээс шалтгаалан паразитат өвчин хүндрэх, архагших онцлоггой. Шимэгчтэх өвчнийг өвчтөн нуун дарагдуулах замаар түүний даамжрах нөхцлийг ихэнх тохиолдолд бүрдүүлдэг. Хоол боловсруулах эрхтний шимэгчтэх өвчний клиник үзэгдэл нь эхнийхээ шатандаа өвөрмөц бус мэдрэлийн шинжтэмдэг, бие алдрах, ядрах, цочромтгой болох, нойргүйтэх зэргээр илэрдэг. Цаашид өвчин удаан үргэлжлэх тусам хоол боловсруулах эрхтнүүдийн өвчлөлийн шинжтэмдэг; хоолонд дургүйтэх, бөөлжис хутгах, хэвлий хавьд өвдөх, үе үе суулгах зэргээр илэрнэ. Гэдэсний шимэгчтэх өвчний дотор нилээд дэлгэрсэн өвчлөл бол эмнэлэг – нийгмийн гамшгийг үнэлэхэд ашигладаг. Үүнд цагаан хорхойтох өвчин; нематодоз, цестодоз, трематодозууд болно.

Эмчилгээ
Шинэ эм боловсруулах үнэ сүүлийн 10 жилд их өсөх болж, фарм фирмууд цагаан хорхойн эмийг бий болгохын оронд бусад өвчнүүдийн эсрэг бэлдмэл бүтээхэд анхаарлаа төвлөрүулдэг болжээ. Гэтэл нийгэм – эдийн засгийн хөгжлөөр дорой оронд цагаан хорхойтох өвчлөл их дэлгэрсэн байдаг. Гэтэл түүний эсрэг шинэ эмийн судалгаа шинжилгээ явуулах, үйлдвэрлэх эдийн засгийн боломжгүй байна. Тухайлбал, хамгийн идэвхтэй, эндо ба экзопаразитуудад үйлчилгээний өргөн хүрээтэй Мектизан-В гэдэг бэлдмэлийг зарим хөгжиж буй орнуудад хүмүүнлэгийн тусламжаар нийлүүлж байгаа бөгөөд энэ нь зах зээлийн хэрэгцээг хангаж чадахгүй байна. Сүүлийн жилүүдэд хими эмчилгээний шинэ бэлдмэлүүдийн нийлэгжилт нэмэгдсэний үр дүнд зарим нэг шимэгчтэх өвчинтэй тэмцэх явдал нэмэгдэж, хими эмчилгээг өргөтгөх арга хэмжээ авч өвчлөл бууруулах бодит
боломж бий болж байна.
Цагаан хорхойн эсрэг сайн нэгдэлт бодисуудын хэлбэрийг шинэчлэх ба цагаан хорхойн эсрэг хиймийн нэгдлүүдийн шинэ ангийг судлан дүгнэх явдал сүүлийн жилүүдэд үр дүнд хүрч байна. /доорх жагсаалтаас үз/ Хоёрдугаар хүснэгтэнд цагаан хорхойн эсрэг орчин үед өргөн хэрэглэж байгаа өргөн хүрээтэй үйлчилдэг бэлдмэлүүдийг гэдэсний нематоз, цестодоз ба триматоз хорхойнуудад харьцангуй үйлчилнэ. Орчин үеийн бэлдмэлүүд нилээд дэлгэрэнгуй байгаа гэдэсний цагаан хорхойтох өвчнийг эмчлэх боломж олгож байна. Гэвч хамгийн сүүлийн үеийн бэлдмэлүүдийг нэг курс эмчилгээгээр 100% эмчилнэ гэх баталгаагүйг санах хэрэгтэй.
Нэг курс эмчилгээ 90 %-иас дээшгүй байх бөгөөд 2 дахь курсын дараа бүрэн эмчлэгдсэн гэж үзэж болно. Сүүлийн жилүүдийн судалгааны үзүүлэлт цагаан хорхойтох явдал дахин давтагдан өвчлөх явдал байна гэж үздэг. Хими эмчилгээний идэвхийг нэмэгдүүлэхийн тулд олон найрлагат бэлдмэлүүд гаргах ба хими эмчилгээний арга боловсруулах, мөн тэрчлэн эмийн шинэ хэлбэр бий болгох, тухайлбал, бэлдмэлийг Липосомд оруулах/

Цагаан хорхой Нарийн гэдэс Бүдүүн гэдэс ба шулуун гэдэс
Цагаан хорхой Эмгэг төрүүлөгч Цагаан хорхой Эмгэг төрүүлэгч
Аскоридоз-Ascoris Lumboicoides Анкилостомоз-Ancylostomaduodeale Үermicularis Некатороз-Necator amercanus Ангстрогилез-A.costaricensis Трихостронгилез-T.orientalis Стронгилондоз-Strongyloides stercoralis Каплляриоз-Capillaziaphaillippinensis Анизакиоз-Anizakis spp Метагонимоз-Metagonimus yokogawai Нанофиетоз-Nanophyetus spp Гетерофиоз-Heterophyesheterophyes Фасциолопсидоз-Fasciolopsis Эхиностомоз-Echinostoma spp Тениаринхоз-Taenia Sagiata Тенноз-Taenia Solium Дифиллобортриоз-Diphyltobotrium latium Гименолепидоз-Hymenolepisnana /Карликовын гинж/ Гименолепидоз-Hymenolepisdiminuta /Крынсины гинж/ Дипилидиоз-Dipylidiumcaninum Трихоцефлец-Trichuristrichiura Энтреробиоз-Enterobius Шистомоз гэдэсний S.tansoni Шистомоз Япон S.Japanicum Шистомоз Меконгийн S.mekongi Шистомоз интерхалантын S.interealatium
0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Гэдэсний цагаан хорхой нематодозууд, цестодозууд ба трематодозууд

Клиник оношлогоо
Шимэгчийг клиникийн тусгайлсан шинжээр илрүүлдэг онцлоггой бөгөөд эрхтнүүд ба системийн үйл ажиллагааг харьцангуй удаан хугацаанд алдагдуулдаг, өвчнийг клиникийн илрүүлэлтээс өмнө нууц хугацаа урттай байдаг учир архаг явцтай байдаг. Энэ онцлог нь түүний тодрох нөлөөллийг бүдгэрүүлдэг байна. Тухайлбал халдварт ба халдваргүй бусад өвчлөлүүдтэй харьцуулахад хоруу чанараар сул байдаг. Эд бүгд нь эрүүл мэндийн удирдлага, хүн амын шимэгчит өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, илрүүлж эмчлэхэд ихээхэн саад учруулдаг байна.
Хэсгийн эмнэлэг анхны үзлэг явуулж өвчтөн бие тавгүйтээд гэсэн гомдол мэдүүлдэг бөгөөд тэнд паразит илрүүлэх шинжилгээ хийдэггүй. Ингээд бусад тодорхой өвчнүүдтэй самуурагдан шимэгчит өвчнийг онош тогтоогдохгүйд хүргэнэ.
Шимэгчийн ихэнх хэсэг нь хоол боловсруулах эрхтнүүдэд үржиж, эдгээр эрхтнүүдэд өвчлөл үүсгэнэ. /Хүснэгт №1/ Ийм учраас клиникийн практикт ходоод гэдэсний хямрал маягаар оношлон шимэгчит өвчлөл бүрхэг үлдэх нь байдаг. Эцэст нь мэдрэл сэтгэхүйн хэт ачаалал, энгийн хямрал гэх мэтээс шалтгаалан паразитат өвчин хүндрэх, архагших онцлоггой. Шимэгчтэх өвчнийг өвчтөн нуун дарагдуулах замаар түүний даамжрах нөхцлийг ихэнх тохиолдолд бүрдүүлдэг. Хоол боловсруулах эрхтний шимэгчтэх өвчний клиник үзэгдэл нь эхнийхээ шатандаа өвөрмөц бус мэдрэлийн шинжтэмдэг, бие алдрах, ядрах, цочромтгой болох, нойргүйтэх зэргээр илэрдэг. Цаашид өвчин удаан үргэлжлэх тусам хоол боловсруулах эрхтнүүдийн өвчлөлийн шинжтэмдэг; хоолонд дургүйтэх, бөөлжис хутгах, хэвлий хавьд өвдөх, үе үе суулгах зэргээр илэрнэ. Гэдэсний шимэгчтэх өвчний дотор нилээд дэлгэрсэн өвчлөл бол эмнэлэг – нийгмийн гамшгийг үнэлэхэд ашигладаг. Үүнд цагаан хорхойтох өвчин; нематодоз, цестодоз, трематодозууд болно.

Эмчилгээ
Шинэ эм боловсруулах үнэ сүүлийн 10 жилд их өсөх болж, фарм фирмууд цагаан хорхойн эмийг бий болгохын оронд бусад өвчнүүдийн эсрэг бэлдмэл бүтээхэд анхаарлаа төвлөрүулдэг болжээ. Гэтэл нийгэм – эдийн засгийн хөгжлөөр дорой оронд цагаан хорхойтох өвчлөл их дэлгэрсэн байдаг. Гэтэл түүний эсрэг шинэ эмийн судалгаа шинжилгээ явуулах, үйлдвэрлэх эдийн засгийн боломжгүй байна. Тухайлбал, хамгийн идэвхтэй, эндо ба экзопаразитуудад үйлчилгээний өргөн хүрээтэй Мектизан-В гэдэг бэлдмэлийг зарим хөгжиж буй орнуудад хүмүүнлэгийн тусламжаар нийлүүлж байгаа бөгөөд энэ нь зах зээлийн хэрэгцээг хангаж чадахгүй байна. Сүүлийн жилүүдэд хими эмчилгээний шинэ бэлдмэлүүдийн нийлэгжилт нэмэгдсэний үр дүнд зарим нэг шимэгчтэх өвчинтэй тэмцэх явдал нэмэгдэж, хими эмчилгээг өргөтгөх арга хэмжээ авч өвчлөл бууруулах бодит
боломж бий болж байна.
Цагаан хорхойн эсрэг сайн нэгдэлт бодисуудын хэлбэрийг шинэчлэх ба цагаан хорхойн эсрэг хиймийн нэгдлүүдийн шинэ ангийг судлан дүгнэх явдал сүүлийн жилүүдэд үр дүнд хүрч байна. /доорх жагсаалтаас үз/ Хоёрдугаар хүснэгтэнд цагаан хорхойн эсрэг орчин үед өргөн хэрэглэж байгаа өргөн хүрээтэй үйлчилдэг бэлдмэлүүдийг гэдэсний нематоз, цестодоз ба триматоз хорхойнуудад харьцангуй үйлчилнэ. Орчин үеийн бэлдмэлүүд нилээд дэлгэрэнгуй байгаа гэдэсний цагаан хорхойтох өвчнийг эмчлэх боломж олгож байна. Гэвч хамгийн сүүлийн үеийн бэлдмэлүүдийг нэг курс эмчилгээгээр 100% эмчилнэ гэх баталгаагүйг санах хэрэгтэй.
Нэг курс эмчилгээ 90 %-иас дээшгүй байх бөгөөд 2 дахь курсын дараа бүрэн эмчлэгдсэн гэж үзэж болно. Сүүлийн жилүүдийн судалгааны үзүүлэлт цагаан хорхойтох явдал дахин давтагдан өвчлөх явдал байна гэж үздэг. Хими эмчилгээний идэвхийг нэмэгдүүлэхийн тулд олон найрлагат бэлдмэлүүд гаргах ба хими эмчилгээний арга боловсруулах, мөн тэрчлэн эмийн шинэ хэлбэр бий болгох, тухайлбал, бэлдмэлийг Липосомд оруулах/

Цагаан хорхой Нарийн гэдэс Бүдүүн гэдэс ба шулуун гэдэс
Цагаан хорхой Эмгэг төрүүлөгч Цагаан хорхой Эмгэг төрүүлэгч
Аскоридоз-Ascoris Lumboicoides Анкилостомоз-Ancylostomaduodeale Үermicularis Некатороз-Necator amercanus Ангстрогилез-A.costaricensis Трихостронгилез-T.orientalis Стронгилондоз-Strongyloides stercoralis Каплляриоз-Capillaziaphaillippinensis Анизакиоз-Anizakis spp Метагонимоз-Metagonimus yokogawai Нанофиетоз-Nanophyetus spp Гетерофиоз-Heterophyesheterophyes Фасциолопсидоз-Fasciolopsis Эхиностомоз-Echinostoma spp Тениаринхоз-Taenia Sagiata Тенноз-Taenia Solium Дифиллобортриоз-Diphyltobotrium latium Гименолепидоз-Hymenolepisnana /Карликовын гинж/ Гименолепидоз-Hymenolepisdiminuta /Крынсины гинж/ Дипилидиоз-Dipylidiumcaninum Трихоцефлец-Trichuristrichiura Энтреробиоз-Enterobius Шистомоз гэдэсний S.tansoni Шистомоз Япон S.Japanicum Шистомоз Меконгийн S.mekongi Шистомоз интерхалантын S.interealatium
0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Гэдэсний цагаан хорхой нематодозууд, цестодозууд ба трематодозууд

Клиник оношлогоо
Шимэгчийг клиникийн тусгайлсан шинжээр илрүүлдэг онцлоггой бөгөөд эрхтнүүд ба системийн үйл ажиллагааг харьцангуй удаан хугацаанд алдагдуулдаг, өвчнийг клиникийн илрүүлэлтээс өмнө нууц хугацаа урттай байдаг учир архаг явцтай байдаг. Энэ онцлог нь түүний тодрох нөлөөллийг бүдгэрүүлдэг байна. Тухайлбал халдварт ба халдваргүй бусад өвчлөлүүдтэй харьцуулахад хоруу чанараар сул байдаг. Эд бүгд нь эрүүл мэндийн удирдлага, хүн амын шимэгчит өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, илрүүлж эмчлэхэд ихээхэн саад учруулдаг байна.
Хэсгийн эмнэлэг анхны үзлэг явуулж өвчтөн бие тавгүйтээд гэсэн гомдол мэдүүлдэг бөгөөд тэнд паразит илрүүлэх шинжилгээ хийдэггүй. Ингээд бусад тодорхой өвчнүүдтэй самуурагдан шимэгчит өвчнийг онош тогтоогдохгүйд хүргэнэ.
Шимэгчийн ихэнх хэсэг нь хоол боловсруулах эрхтнүүдэд үржиж, эдгээр эрхтнүүдэд өвчлөл үүсгэнэ. /Хүснэгт №1/ Ийм учраас клиникийн практикт ходоод гэдэсний хямрал маягаар оношлон шимэгчит өвчлөл бүрхэг үлдэх нь байдаг. Эцэст нь мэдрэл сэтгэхүйн хэт ачаалал, энгийн хямрал гэх мэтээс шалтгаалан паразитат өвчин хүндрэх, архагших онцлоггой. Шимэгчтэх өвчнийг өвчтөн нуун дарагдуулах замаар түүний даамжрах нөхцлийг ихэнх тохиолдолд бүрдүүлдэг. Хоол боловсруулах эрхтний шимэгчтэх өвчний клиник үзэгдэл нь эхнийхээ шатандаа өвөрмөц бус мэдрэлийн шинжтэмдэг, бие алдрах, ядрах, цочромтгой болох, нойргүйтэх зэргээр илэрдэг. Цаашид өвчин удаан үргэлжлэх тусам хоол боловсруулах эрхтнүүдийн өвчлөлийн шинжтэмдэг; хоолонд дургүйтэх, бөөлжис хутгах, хэвлий хавьд өвдөх, үе үе суулгах зэргээр илэрнэ. Гэдэсний шимэгчтэх өвчний дотор нилээд дэлгэрсэн өвчлөл бол эмнэлэг – нийгмийн гамшгийг үнэлэхэд ашигладаг. Үүнд цагаан хорхойтох өвчин; нематодоз, цестодоз, трематодозууд болно.

Эмчилгээ
Шинэ эм боловсруулах үнэ сүүлийн 10 жилд их өсөх болж, фарм фирмууд цагаан хорхойн эмийг бий болгохын оронд бусад өвчнүүдийн эсрэг бэлдмэл бүтээхэд анхаарлаа төвлөрүулдэг болжээ. Гэтэл нийгэм – эдийн засгийн хөгжлөөр дорой оронд цагаан хорхойтох өвчлөл их дэлгэрсэн байдаг. Гэтэл түүний эсрэг шинэ эмийн судалгаа шинжилгээ явуулах, үйлдвэрлэх эдийн засгийн боломжгүй байна. Тухайлбал, хамгийн идэвхтэй, эндо ба экзопаразитуудад үйлчилгээний өргөн хүрээтэй Мектизан-В гэдэг бэлдмэлийг зарим хөгжиж буй орнуудад хүмүүнлэгийн тусламжаар нийлүүлж байгаа бөгөөд энэ нь зах зээлийн хэрэгцээг хангаж чадахгүй байна. Сүүлийн жилүүдэд хими эмчилгээний шинэ бэлдмэлүүдийн нийлэгжилт нэмэгдсэний үр дүнд зарим нэг шимэгчтэх өвчинтэй тэмцэх явдал нэмэгдэж, хими эмчилгээг өргөтгөх арга хэмжээ авч өвчлөл бууруулах бодит
боломж бий болж байна.
Цагаан хорхойн эсрэг сайн нэгдэлт бодисуудын хэлбэрийг шинэчлэх ба цагаан хорхойн эсрэг хиймийн нэгдлүүдийн шинэ ангийг судлан дүгнэх явдал сүүлийн жилүүдэд үр дүнд хүрч байна. /доорх жагсаалтаас үз/ Хоёрдугаар хүснэгтэнд цагаан хорхойн эсрэг орчин үед өргөн хэрэглэж байгаа өргөн хүрээтэй үйлчилдэг бэлдмэлүүдийг гэдэсний нематоз, цестодоз ба триматоз хорхойнуудад харьцангуй үйлчилнэ. Орчин үеийн бэлдмэлүүд нилээд дэлгэрэнгуй байгаа гэдэсний цагаан хорхойтох өвчнийг эмчлэх боломж олгож байна. Гэвч хамгийн сүүлийн үеийн бэлдмэлүүдийг нэг курс эмчилгээгээр 100% эмчилнэ гэх баталгаагүйг санах хэрэгтэй.
Нэг курс эмчилгээ 90 %-иас дээшгүй байх бөгөөд 2 дахь курсын дараа бүрэн эмчлэгдсэн гэж үзэж болно. Сүүлийн жилүүдийн судалгааны үзүүлэлт цагаан хорхойтох явдал дахин давтагдан өвчлөх явдал байна гэж үздэг. Хими эмчилгээний идэвхийг нэмэгдүүлэхийн тулд олон найрлагат бэлдмэлүүд гаргах ба хими эмчилгээний арга боловсруулах, мөн тэрчлэн эмийн шинэ хэлбэр бий болгох, тухайлбал, бэлдмэлийг Липосомд оруулах/

Цагаан хорхой Нарийн гэдэс Бүдүүн гэдэс ба шулуун гэдэс
Цагаан хорхой Эмгэг төрүүлөгч Цагаан хорхой Эмгэг төрүүлэгч
Аскоридоз-Ascoris Lumboicoides Анкилостомоз-Ancylostomaduodeale Үermicularis Некатороз-Necator amercanus Ангстрогилез-A.costaricensis Трихостронгилез-T.orientalis Стронгилондоз-Strongyloides stercoralis Каплляриоз-Capillaziaphaillippinensis Анизакиоз-Anizakis spp Метагонимоз-Metagonimus yokogawai Нанофиетоз-Nanophyetus spp Гетерофиоз-Heterophyesheterophyes Фасциолопсидоз-Fasciolopsis Эхиностомоз-Echinostoma spp Тениаринхоз-Taenia Sagiata Тенноз-Taenia Solium Дифиллобортриоз-Diphyltobotrium latium Гименолепидоз-Hymenolepisnana /Карликовын гинж/ Гименолепидоз-Hymenolepisdiminuta /Крынсины гинж/ Дипилидиоз-Dipylidiumcaninum Трихоцефлец-Trichuristrichiura Энтреробиоз-Enterobius Шистомоз гэдэсний S.tansoni Шистомоз Япон S.Japanicum Шистомоз Меконгийн S.mekongi Шистомоз интерхалантын S.interealatium
0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button