Өөрийн болон гэр бүлийн гишүүд, эцэг эх, үр хүүхдийнхээ эерэг мэдүүлэг өгөхгүй б

Тухайлбал, уг хуульд зохигчдын эхнэр, нөхөр, эцэг, эх, хүүхдийг зөвхөн өөрсдийнх нь зөвшөөрснөөр гэрчээр байцааж болно. Энэ тохиолдолд тэд гэрчийн эрх эдэлж, үүрэг хүлээнэ.
Гэр бүлийн гишүүд гэсэн нэг ойлголтыг хууль бүрт өөр өөрөөр тодорхойлж байгаа нь хууль боловсруулах, батлах үйл ажиллагааны нэг дутагдал гэж хэлж болох юм.
ЭБШХ-д /34-р зүйл/
– Гэр бүлийн гишүүд гэж сэжигтэн, яллагдагч, шүүгдэгчтэй нэг
гэрт амьдарч байгаа эхнэр, нөхөр, төрсөн болон үрчилж авсан хүүхэд,төрөл садны хүмүүс-ийг төрөл садан- гэж төрсөн болон үрчилж авсан эцэг, эх, төрсөн буюу үрчилж авсан эцэг, эх, төрсөн буюу үрчилж
•авсан хүүхэд, ах, эгч, өвөг эцэг, эмэг эх, хадам эцэг, эх, ач, зээ болно;
Гэр бүлийн тухай хуульд /3-р зүйл/
– Гэр бүлийн гишүүн-гэж гэрлэгчид, тэдэнтэй хамт амьдарч байгаа төрсөн, дагавар, үрчлэн авсан хүүхэд болон төрөл садангийн хүнийг ойлгоно. Төрлийн хүн-гэдэгт гэрлэгчийн эцэг, эх, өвөг эцэг, эмэг эх, ач хүү, ач охин, зээ хүү, зээ охин тэдгээрийн хүүхдийг, садангийн хүн гэж гэрлэгчийн төрсөн ах, эгч, дүү, авга, нагац тэдгээрийн хүүхдийг хэлнэ – гэж тус тус заажээ.
Үүнээс үзвэл, ИХШХШТХ-д заасанчлан зөвхөн эхнэр, нөхөр, эцэг, эх, хүүхдийг төдийгүй, хэрэв хамт амьдарч байгаа бол өвөг эцэг, эмэг эх, ач хүү, ач охин, зээ хүү, зээ охин тэдгээрийн хүүхэд, төрсөн ах, эгч, дүү, авга, нагац, тэдгээрийн хүүхдийг Гэр бүлийн гишүүн гэж үзэх учир Үндсэн хуульд заасны дагуу тэдний эсрэг мэдүүлэг өгөхгүй байх эрхээ эдлэх ёстой. Өөр нэг анхаарал татаж буй асуудал бол ИХШХШТХ-д заасан зөвшөөрснөөр гэрчээр байцааж болно – гэсэн заалт юм. Зөвшөөрүүлэх -гэдэг бол сэтгэл зүйн дарамт, хууль мэдэхгүйн гачлантай салшгүй холбоотой ойлголт.
Үндсэн хуулийн үзэл санаа бол эсрэг мэдүүлэг өгөхгүй байх эрхээ иргэн хүн цаг үргэлж, чөлөөтэй эдлэх ёстой гэсэн үг. Гэтэл энэ эрхийг чөлөөтэй эдлүүлэхгүйгээр зөвшөөрүүлнэ-гэдэг нь хууль бус ажиллагаа

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Өөрийн болон гэр бүлийн гишүүд, эцэг эх, үр хүүхдийнхээ эерэг мэдүүлэг өгөхгүй б

Тухайлбал, уг хуульд зохигчдын эхнэр, нөхөр, эцэг, эх, хүүхдийг зөвхөн өөрсдийнх нь зөвшөөрснөөр гэрчээр байцааж болно. Энэ тохиолдолд тэд гэрчийн эрх эдэлж, үүрэг хүлээнэ.
Гэр бүлийн гишүүд гэсэн нэг ойлголтыг хууль бүрт өөр өөрөөр тодорхойлж байгаа нь хууль боловсруулах, батлах үйл ажиллагааны нэг дутагдал гэж хэлж болох юм.
ЭБШХ-д /34-р зүйл/
– Гэр бүлийн гишүүд гэж сэжигтэн, яллагдагч, шүүгдэгчтэй нэг
гэрт амьдарч байгаа эхнэр, нөхөр, төрсөн болон үрчилж авсан хүүхэд,төрөл садны хүмүүс-ийг төрөл садан- гэж төрсөн болон үрчилж авсан эцэг, эх, төрсөн буюу үрчилж авсан эцэг, эх, төрсөн буюу үрчилж
•авсан хүүхэд, ах, эгч, өвөг эцэг, эмэг эх, хадам эцэг, эх, ач, зээ болно;
Гэр бүлийн тухай хуульд /3-р зүйл/
– Гэр бүлийн гишүүн-гэж гэрлэгчид, тэдэнтэй хамт амьдарч байгаа төрсөн, дагавар, үрчлэн авсан хүүхэд болон төрөл садангийн хүнийг ойлгоно. Төрлийн хүн-гэдэгт гэрлэгчийн эцэг, эх, өвөг эцэг, эмэг эх, ач хүү, ач охин, зээ хүү, зээ охин тэдгээрийн хүүхдийг, садангийн хүн гэж гэрлэгчийн төрсөн ах, эгч, дүү, авга, нагац тэдгээрийн хүүхдийг хэлнэ – гэж тус тус заажээ.
Үүнээс үзвэл, ИХШХШТХ-д заасанчлан зөвхөн эхнэр, нөхөр, эцэг, эх, хүүхдийг төдийгүй, хэрэв хамт амьдарч байгаа бол өвөг эцэг, эмэг эх, ач хүү, ач охин, зээ хүү, зээ охин тэдгээрийн хүүхэд, төрсөн ах, эгч, дүү, авга, нагац, тэдгээрийн хүүхдийг Гэр бүлийн гишүүн гэж үзэх учир Үндсэн хуульд заасны дагуу тэдний эсрэг мэдүүлэг өгөхгүй байх эрхээ эдлэх ёстой. Өөр нэг анхаарал татаж буй асуудал бол ИХШХШТХ-д заасан зөвшөөрснөөр гэрчээр байцааж болно – гэсэн заалт юм. Зөвшөөрүүлэх -гэдэг бол сэтгэл зүйн дарамт, хууль мэдэхгүйн гачлантай салшгүй холбоотой ойлголт.
Үндсэн хуулийн үзэл санаа бол эсрэг мэдүүлэг өгөхгүй байх эрхээ иргэн хүн цаг үргэлж, чөлөөтэй эдлэх ёстой гэсэн үг. Гэтэл энэ эрхийг чөлөөтэй эдлүүлэхгүйгээр зөвшөөрүүлнэ-гэдэг нь хууль бус ажиллагаа

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Өөрийн болон гэр бүлийн гишүүд, эцэг эх, үр хүүхдийнхээ эерэг мэдүүлэг өгөхгүй б

Тухайлбал, уг хуульд зохигчдын эхнэр, нөхөр, эцэг, эх, хүүхдийг зөвхөн өөрсдийнх нь зөвшөөрснөөр гэрчээр байцааж болно. Энэ тохиолдолд тэд гэрчийн эрх эдэлж, үүрэг хүлээнэ.
Гэр бүлийн гишүүд гэсэн нэг ойлголтыг хууль бүрт өөр өөрөөр тодорхойлж байгаа нь хууль боловсруулах, батлах үйл ажиллагааны нэг дутагдал гэж хэлж болох юм.
ЭБШХ-д /34-р зүйл/
– Гэр бүлийн гишүүд гэж сэжигтэн, яллагдагч, шүүгдэгчтэй нэг
гэрт амьдарч байгаа эхнэр, нөхөр, төрсөн болон үрчилж авсан хүүхэд,төрөл садны хүмүүс-ийг төрөл садан- гэж төрсөн болон үрчилж авсан эцэг, эх, төрсөн буюу үрчилж авсан эцэг, эх, төрсөн буюу үрчилж
•авсан хүүхэд, ах, эгч, өвөг эцэг, эмэг эх, хадам эцэг, эх, ач, зээ болно;
Гэр бүлийн тухай хуульд /3-р зүйл/
– Гэр бүлийн гишүүн-гэж гэрлэгчид, тэдэнтэй хамт амьдарч байгаа төрсөн, дагавар, үрчлэн авсан хүүхэд болон төрөл садангийн хүнийг ойлгоно. Төрлийн хүн-гэдэгт гэрлэгчийн эцэг, эх, өвөг эцэг, эмэг эх, ач хүү, ач охин, зээ хүү, зээ охин тэдгээрийн хүүхдийг, садангийн хүн гэж гэрлэгчийн төрсөн ах, эгч, дүү, авга, нагац тэдгээрийн хүүхдийг хэлнэ – гэж тус тус заажээ.
Үүнээс үзвэл, ИХШХШТХ-д заасанчлан зөвхөн эхнэр, нөхөр, эцэг, эх, хүүхдийг төдийгүй, хэрэв хамт амьдарч байгаа бол өвөг эцэг, эмэг эх, ач хүү, ач охин, зээ хүү, зээ охин тэдгээрийн хүүхэд, төрсөн ах, эгч, дүү, авга, нагац, тэдгээрийн хүүхдийг Гэр бүлийн гишүүн гэж үзэх учир Үндсэн хуульд заасны дагуу тэдний эсрэг мэдүүлэг өгөхгүй байх эрхээ эдлэх ёстой. Өөр нэг анхаарал татаж буй асуудал бол ИХШХШТХ-д заасан зөвшөөрснөөр гэрчээр байцааж болно – гэсэн заалт юм. Зөвшөөрүүлэх -гэдэг бол сэтгэл зүйн дарамт, хууль мэдэхгүйн гачлантай салшгүй холбоотой ойлголт.
Үндсэн хуулийн үзэл санаа бол эсрэг мэдүүлэг өгөхгүй байх эрхээ иргэн хүн цаг үргэлж, чөлөөтэй эдлэх ёстой гэсэн үг. Гэтэл энэ эрхийг чөлөөтэй эдлүүлэхгүйгээр зөвшөөрүүлнэ-гэдэг нь хууль бус ажиллагаа

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Өөрийн болон гэр бүлийн гишүүд, эцэг эх, үр хүүхдийнхээ эерэг мэдүүлэг өгөхгүй б

Тухайлбал, уг хуульд зохигчдын эхнэр, нөхөр, эцэг, эх, хүүхдийг зөвхөн өөрсдийнх нь зөвшөөрснөөр гэрчээр байцааж болно. Энэ тохиолдолд тэд гэрчийн эрх эдэлж, үүрэг хүлээнэ.
Гэр бүлийн гишүүд гэсэн нэг ойлголтыг хууль бүрт өөр өөрөөр тодорхойлж байгаа нь хууль боловсруулах, батлах үйл ажиллагааны нэг дутагдал гэж хэлж болох юм.
ЭБШХ-д /34-р зүйл/
– Гэр бүлийн гишүүд гэж сэжигтэн, яллагдагч, шүүгдэгчтэй нэг
гэрт амьдарч байгаа эхнэр, нөхөр, төрсөн болон үрчилж авсан хүүхэд,төрөл садны хүмүүс-ийг төрөл садан- гэж төрсөн болон үрчилж авсан эцэг, эх, төрсөн буюу үрчилж авсан эцэг, эх, төрсөн буюу үрчилж
•авсан хүүхэд, ах, эгч, өвөг эцэг, эмэг эх, хадам эцэг, эх, ач, зээ болно;
Гэр бүлийн тухай хуульд /3-р зүйл/
– Гэр бүлийн гишүүн-гэж гэрлэгчид, тэдэнтэй хамт амьдарч байгаа төрсөн, дагавар, үрчлэн авсан хүүхэд болон төрөл садангийн хүнийг ойлгоно. Төрлийн хүн-гэдэгт гэрлэгчийн эцэг, эх, өвөг эцэг, эмэг эх, ач хүү, ач охин, зээ хүү, зээ охин тэдгээрийн хүүхдийг, садангийн хүн гэж гэрлэгчийн төрсөн ах, эгч, дүү, авга, нагац тэдгээрийн хүүхдийг хэлнэ – гэж тус тус заажээ.
Үүнээс үзвэл, ИХШХШТХ-д заасанчлан зөвхөн эхнэр, нөхөр, эцэг, эх, хүүхдийг төдийгүй, хэрэв хамт амьдарч байгаа бол өвөг эцэг, эмэг эх, ач хүү, ач охин, зээ хүү, зээ охин тэдгээрийн хүүхэд, төрсөн ах, эгч, дүү, авга, нагац, тэдгээрийн хүүхдийг Гэр бүлийн гишүүн гэж үзэх учир Үндсэн хуульд заасны дагуу тэдний эсрэг мэдүүлэг өгөхгүй байх эрхээ эдлэх ёстой. Өөр нэг анхаарал татаж буй асуудал бол ИХШХШТХ-д заасан зөвшөөрснөөр гэрчээр байцааж болно – гэсэн заалт юм. Зөвшөөрүүлэх -гэдэг бол сэтгэл зүйн дарамт, хууль мэдэхгүйн гачлантай салшгүй холбоотой ойлголт.
Үндсэн хуулийн үзэл санаа бол эсрэг мэдүүлэг өгөхгүй байх эрхээ иргэн хүн цаг үргэлж, чөлөөтэй эдлэх ёстой гэсэн үг. Гэтэл энэ эрхийг чөлөөтэй эдлүүлэхгүйгээр зөвшөөрүүлнэ-гэдэг нь хууль бус ажиллагаа

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button