Нүдний өвчлөлд өтгөн хар цай тустай.

Ингэж амрахдаа хар цайны өтгөн ханд буюу цайны шаарыг цэвэр цагаан даавуунд хавчуулан зовхин тус газраа 10-15 минут наалдуулан нүдээ анин тайван хэвт. Мөн өглөө босуут орондоо байхдаа ч үүнийг хэрэглэж болно. Хэрвээ нүдэнд тань өвдөг гарсан бол яаран эмчид очих гэсний хэрэггүй. Харин аяга буцалсан бүлээн усанд нэг халбага хуурай цай хийж таглаад 10 минут байлга. Дараа нь хар цайны хандандаа цэвэр бинтээ дүрээд нүдний зовхинд ойрхон 4-5 удаа шинэчлэн тавь. Нүдний салст бүрхэвч үрэвссэн бол бүлээн хар цайгаар шавш. Зовхио дээш өргөөд нүд орчмоо бүлээн хар цайгаар угаа. Хэрвээ шороо хөөний болон нүүрсний тортог нүдэнд торсноос болж салст бүрхэвч үрэвссэн бол дээрхийн адил хар цайгаар угаагаад мэргэжлийн эмчид яаралтай үзүүлэх хэрэгтэй.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Нүдний өвчлөлд өтгөн хар цай тустай.

Ингэж амрахдаа хар цайны өтгөн ханд буюу цайны шаарыг цэвэр цагаан даавуунд хавчуулан зовхин тус газраа 10-15 минут наалдуулан нүдээ анин тайван хэвт. Мөн өглөө босуут орондоо байхдаа ч үүнийг хэрэглэж болно. Хэрвээ нүдэнд тань өвдөг гарсан бол яаран эмчид очих гэсний хэрэггүй. Харин аяга буцалсан бүлээн усанд нэг халбага хуурай цай хийж таглаад 10 минут байлга. Дараа нь хар цайны хандандаа цэвэр бинтээ дүрээд нүдний зовхинд ойрхон 4-5 удаа шинэчлэн тавь. Нүдний салст бүрхэвч үрэвссэн бол бүлээн хар цайгаар шавш. Зовхио дээш өргөөд нүд орчмоо бүлээн хар цайгаар угаа. Хэрвээ шороо хөөний болон нүүрсний тортог нүдэнд торсноос болж салст бүрхэвч үрэвссэн бол дээрхийн адил хар цайгаар угаагаад мэргэжлийн эмчид яаралтай үзүүлэх хэрэгтэй.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Нүдний өвчлөлд өтгөн хар цай тустай.

Ингэж амрахдаа хар цайны өтгөн ханд буюу цайны шаарыг цэвэр цагаан даавуунд хавчуулан зовхин тус газраа 10-15 минут наалдуулан нүдээ анин тайван хэвт. Мөн өглөө босуут орондоо байхдаа ч үүнийг хэрэглэж болно. Хэрвээ нүдэнд тань өвдөг гарсан бол яаран эмчид очих гэсний хэрэггүй. Харин аяга буцалсан бүлээн усанд нэг халбага хуурай цай хийж таглаад 10 минут байлга. Дараа нь хар цайны хандандаа цэвэр бинтээ дүрээд нүдний зовхинд ойрхон 4-5 удаа шинэчлэн тавь. Нүдний салст бүрхэвч үрэвссэн бол бүлээн хар цайгаар шавш. Зовхио дээш өргөөд нүд орчмоо бүлээн хар цайгаар угаа. Хэрвээ шороо хөөний болон нүүрсний тортог нүдэнд торсноос болж салст бүрхэвч үрэвссэн бол дээрхийн адил хар цайгаар угаагаад мэргэжлийн эмчид яаралтай үзүүлэх хэрэгтэй.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Нүдний өвчлөлд өтгөн хар цай тустай.

Ингэж амрахдаа хар цайны өтгөн ханд буюу цайны шаарыг цэвэр цагаан даавуунд хавчуулан зовхин тус газраа 10-15 минут наалдуулан нүдээ анин тайван хэвт. Мөн өглөө босуут орондоо байхдаа ч үүнийг хэрэглэж болно. Хэрвээ нүдэнд тань өвдөг гарсан бол яаран эмчид очих гэсний хэрэггүй. Харин аяга буцалсан бүлээн усанд нэг халбага хуурай цай хийж таглаад 10 минут байлга. Дараа нь хар цайны хандандаа цэвэр бинтээ дүрээд нүдний зовхинд ойрхон 4-5 удаа шинэчлэн тавь. Нүдний салст бүрхэвч үрэвссэн бол бүлээн хар цайгаар шавш. Зовхио дээш өргөөд нүд орчмоо бүлээн хар цайгаар угаа. Хэрвээ шороо хөөний болон нүүрсний тортог нүдэнд торсноос болж салст бүрхэвч үрэвссэн бол дээрхийн адил хар цайгаар угаагаад мэргэжлийн эмчид яаралтай үзүүлэх хэрэгтэй.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button