Чихрийн хүчил турахад нөлөөлдөг.

Ямар ч хүн хоолны дэглэм барих үедээ өдөрт бага зэрэг буюу 1ш үрэл, сахар, идвэл турдаг болохыг Английн эрдмтэн доктор Вест олон жилийн судалгааныхаа үр дүнд нээн тогтоожээ. Дээрх аргаар судалгаанд оролцогсод сахар огт хэрэглэдэггүй хүмүүстэй харьцуулахад хоёр долоо хоногт 1кг-аар илүү турсан байна. Учир нь глюкоз цусанд амархан шингэснээр өлсөглөнг дардаг байжээ. Мөн сахар тамхины эсрэг үйлчилгээ үзүүлдэг болохыг нээгээд байгаа гэнэ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Чихрийн хүчил турахад нөлөөлдөг.

Ямар ч хүн хоолны дэглэм барих үедээ өдөрт бага зэрэг буюу 1ш үрэл, сахар, идвэл турдаг болохыг Английн эрдмтэн доктор Вест олон жилийн судалгааныхаа үр дүнд нээн тогтоожээ. Дээрх аргаар судалгаанд оролцогсод сахар огт хэрэглэдэггүй хүмүүстэй харьцуулахад хоёр долоо хоногт 1кг-аар илүү турсан байна. Учир нь глюкоз цусанд амархан шингэснээр өлсөглөнг дардаг байжээ. Мөн сахар тамхины эсрэг үйлчилгээ үзүүлдэг болохыг нээгээд байгаа гэнэ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Чихрийн хүчил турахад нөлөөлдөг.

Ямар ч хүн хоолны дэглэм барих үедээ өдөрт бага зэрэг буюу 1ш үрэл, сахар, идвэл турдаг болохыг Английн эрдмтэн доктор Вест олон жилийн судалгааныхаа үр дүнд нээн тогтоожээ. Дээрх аргаар судалгаанд оролцогсод сахар огт хэрэглэдэггүй хүмүүстэй харьцуулахад хоёр долоо хоногт 1кг-аар илүү турсан байна. Учир нь глюкоз цусанд амархан шингэснээр өлсөглөнг дардаг байжээ. Мөн сахар тамхины эсрэг үйлчилгээ үзүүлдэг болохыг нээгээд байгаа гэнэ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Чихрийн хүчил турахад нөлөөлдөг.

Ямар ч хүн хоолны дэглэм барих үедээ өдөрт бага зэрэг буюу 1ш үрэл, сахар, идвэл турдаг болохыг Английн эрдмтэн доктор Вест олон жилийн судалгааныхаа үр дүнд нээн тогтоожээ. Дээрх аргаар судалгаанд оролцогсод сахар огт хэрэглэдэггүй хүмүүстэй харьцуулахад хоёр долоо хоногт 1кг-аар илүү турсан байна. Учир нь глюкоз цусанд амархан шингэснээр өлсөглөнг дардаг байжээ. Мөн сахар тамхины эсрэг үйлчилгээ үзүүлдэг болохыг нээгээд байгаа гэнэ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button