Хүч гарган турах шаардлага байна уу?

Мөн спортоор хичээллэхийн тулд цаг зав гаргах хэрэгтэй болдог. Гэтэл танд үүнд зарцуулах цаг хугацаа олдохгүй байвал яах ёстой вэ? Ийм учраас өөрийгөө зовоолгүй гэхдээ өдөр бүр байнга хөдөлж байх аргуудыг толилуулж байна. Yүнд гэртээ байхдаа хийх байнгын хөдөлгөөн тусална.

Гэрийн ажил 1минутад гээх калорын хэмжээ 100 калорт гээх хугацаа
Шүүгээгээ цэгцлэх 2.3 калор 43.5 минут
Тоос соруулах 3.8 калор 26 минут
Хувцас ялгах 3.4 калор 29 минут
Цонх угаах 4.4 калор 23 минут
Шал шүүрдэн угаах 5.4 калор 18.5 минут
Тавилгаа өөрчлөх 5.9 калор 17 минут
0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Хүч гарган турах шаардлага байна уу?

Мөн спортоор хичээллэхийн тулд цаг зав гаргах хэрэгтэй болдог. Гэтэл танд үүнд зарцуулах цаг хугацаа олдохгүй байвал яах ёстой вэ? Ийм учраас өөрийгөө зовоолгүй гэхдээ өдөр бүр байнга хөдөлж байх аргуудыг толилуулж байна. Yүнд гэртээ байхдаа хийх байнгын хөдөлгөөн тусална.

Гэрийн ажил 1минутад гээх калорын хэмжээ 100 калорт гээх хугацаа
Шүүгээгээ цэгцлэх 2.3 калор 43.5 минут
Тоос соруулах 3.8 калор 26 минут
Хувцас ялгах 3.4 калор 29 минут
Цонх угаах 4.4 калор 23 минут
Шал шүүрдэн угаах 5.4 калор 18.5 минут
Тавилгаа өөрчлөх 5.9 калор 17 минут
0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Хүч гарган турах шаардлага байна уу?

Мөн спортоор хичээллэхийн тулд цаг зав гаргах хэрэгтэй болдог. Гэтэл танд үүнд зарцуулах цаг хугацаа олдохгүй байвал яах ёстой вэ? Ийм учраас өөрийгөө зовоолгүй гэхдээ өдөр бүр байнга хөдөлж байх аргуудыг толилуулж байна. Yүнд гэртээ байхдаа хийх байнгын хөдөлгөөн тусална.

Гэрийн ажил 1минутад гээх калорын хэмжээ 100 калорт гээх хугацаа
Шүүгээгээ цэгцлэх 2.3 калор 43.5 минут
Тоос соруулах 3.8 калор 26 минут
Хувцас ялгах 3.4 калор 29 минут
Цонх угаах 4.4 калор 23 минут
Шал шүүрдэн угаах 5.4 калор 18.5 минут
Тавилгаа өөрчлөх 5.9 калор 17 минут
0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Хүч гарган турах шаардлага байна уу?

Мөн спортоор хичээллэхийн тулд цаг зав гаргах хэрэгтэй болдог. Гэтэл танд үүнд зарцуулах цаг хугацаа олдохгүй байвал яах ёстой вэ? Ийм учраас өөрийгөө зовоолгүй гэхдээ өдөр бүр байнга хөдөлж байх аргуудыг толилуулж байна. Yүнд гэртээ байхдаа хийх байнгын хөдөлгөөн тусална.

Гэрийн ажил 1минутад гээх калорын хэмжээ 100 калорт гээх хугацаа
Шүүгээгээ цэгцлэх 2.3 калор 43.5 минут
Тоос соруулах 3.8 калор 26 минут
Хувцас ялгах 3.4 калор 29 минут
Цонх угаах 4.4 калор 23 минут
Шал шүүрдэн угаах 5.4 калор 18.5 минут
Тавилгаа өөрчлөх 5.9 калор 17 минут
0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button