Газ ачиж явсан машин осолдлоо

Осол гарахад хоёр жолооч хоёр бие рүүгээ дайрсан. Гэвч Соната-2 маркийн машины жолооч хурд хэтрүүлэн явсан бололтой. Юутай ч шингэрүүлэн шатдаг хий дэлбэрээгүй юм. Харин жаахан ширэм хагарсан тохиолдолд дэлбэрэх байжээ.
-Жолооч нарт анхааруулахад Газ ачсан машин бол бүгдээрээ таних тэмдэг тэмдэглээтэй, ном журмын дагуу хийсэн байгаа. Їүнийг жолооч нар харж маш анхааралтай явах ёстой. Газ-ын машин аюултайг бүх жолооч, хүмүүс мэдэж байгаа. Лагерийн зам дээр хэтэрхий хурдтай явснаас болоод Соната-2 араас нь ирж мөргөсөн байна.
Тус компанийнхан туршлагатай жолооч нараа өглөө бүр биеийн байдлыг нь шалган ажилд нь гаргадаг гэнэ. Харин жолооны курсэд Газ ачаад явж байгаа машин хэр их аюул тарихыг заадаггүй, хэдхэн тэмдгээ заадаг учир курсын жолооч нар хохирлыг нь мэдэхгүй төгсөж байгаа юм. Тиймээс таних тэмдэгтэй эдгээр автомашинаас болж өгвөл хол явах хэрэгтэй байна.
(25-р суваг ТВ 04.06.22)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Газ ачиж явсан машин осолдлоо

Осол гарахад хоёр жолооч хоёр бие рүүгээ дайрсан. Гэвч Соната-2 маркийн машины жолооч хурд хэтрүүлэн явсан бололтой. Юутай ч шингэрүүлэн шатдаг хий дэлбэрээгүй юм. Харин жаахан ширэм хагарсан тохиолдолд дэлбэрэх байжээ.
-Жолооч нарт анхааруулахад Газ ачсан машин бол бүгдээрээ таних тэмдэг тэмдэглээтэй, ном журмын дагуу хийсэн байгаа. Їүнийг жолооч нар харж маш анхааралтай явах ёстой. Газ-ын машин аюултайг бүх жолооч, хүмүүс мэдэж байгаа. Лагерийн зам дээр хэтэрхий хурдтай явснаас болоод Соната-2 араас нь ирж мөргөсөн байна.
Тус компанийнхан туршлагатай жолооч нараа өглөө бүр биеийн байдлыг нь шалган ажилд нь гаргадаг гэнэ. Харин жолооны курсэд Газ ачаад явж байгаа машин хэр их аюул тарихыг заадаггүй, хэдхэн тэмдгээ заадаг учир курсын жолооч нар хохирлыг нь мэдэхгүй төгсөж байгаа юм. Тиймээс таних тэмдэгтэй эдгээр автомашинаас болж өгвөл хол явах хэрэгтэй байна.
(25-р суваг ТВ 04.06.22)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button