Сэтгүүлчдэд үнэмлэх олгох уу?

-Бид зөвхөн сонгуулийг ажиглах гадаадын ажиглагчид, гадаадын сурвалжлагч нарт үнэмлэх олгож байгаа. Харин манай сэтгүүлчид өөрсдийн албан газрын үнэмлэхээрээ сонгуулийн тойргийн аль хэсэг дээр очиж ажил үүргээ гүйцэтгэх эрхтэй. Өөрөөр хэлбэл, сонгуулийн бүх үйл явц нээлттэй байна гэсэн үг хэмээн хариуллаа.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Сэтгүүлчдэд үнэмлэх олгох уу?

-Бид зөвхөн сонгуулийг ажиглах гадаадын ажиглагчид, гадаадын сурвалжлагч нарт үнэмлэх олгож байгаа. Харин манай сэтгүүлчид өөрсдийн албан газрын үнэмлэхээрээ сонгуулийн тойргийн аль хэсэг дээр очиж ажил үүргээ гүйцэтгэх эрхтэй. Өөрөөр хэлбэл, сонгуулийн бүх үйл явц нээлттэй байна гэсэн үг хэмээн хариуллаа.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button