36 мянган төгрөг олгогдоно

-Төрсөн хүүхдэд өлгий, сүүний мөнгө гэж өгдөг байсан. Одоо албан ёсоор олгохгүй. Хүүхэд төрүүлсэн оюутан сургуулиасаа болон нийслэл, хөдөө орон нутгийн үндсэн харьяа газраасаа тодорхойлолт авч, нийгмийн халамжийн газарт өгч тэтгэлэг авна. Төрөхийн өмнө болон төрсний дараа 36 мянган төгрөг олгогдож байгаа. Харин хүүхэд бойжуулах албан ёсны хугацаа байхгүй. Yүнийг сургууль бүр өөрийн дотоод журмаар зохицуулах нь элбэг. Сургалтын хөтөлбөрийн дагуу хичээлээ өөрөө судалж, кредитээ тооцуулах маягаар хичээлээс чөлөөлөгдөж болох юм.
Монголын оюутны холбооны дэд ерөнхийлөгч Б.Ганхуяг

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

36 мянган төгрөг олгогдоно

-Төрсөн хүүхдэд өлгий, сүүний мөнгө гэж өгдөг байсан. Одоо албан ёсоор олгохгүй. Хүүхэд төрүүлсэн оюутан сургуулиасаа болон нийслэл, хөдөө орон нутгийн үндсэн харьяа газраасаа тодорхойлолт авч, нийгмийн халамжийн газарт өгч тэтгэлэг авна. Төрөхийн өмнө болон төрсний дараа 36 мянган төгрөг олгогдож байгаа. Харин хүүхэд бойжуулах албан ёсны хугацаа байхгүй. Yүнийг сургууль бүр өөрийн дотоод журмаар зохицуулах нь элбэг. Сургалтын хөтөлбөрийн дагуу хичээлээ өөрөө судалж, кредитээ тооцуулах маягаар хичээлээс чөлөөлөгдөж болох юм.
Монголын оюутны холбооны дэд ерөнхийлөгч Б.Ганхуяг

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

36 мянган төгрөг олгогдоно

-Төрсөн хүүхдэд өлгий, сүүний мөнгө гэж өгдөг байсан. Одоо албан ёсоор олгохгүй. Хүүхэд төрүүлсэн оюутан сургуулиасаа болон нийслэл, хөдөө орон нутгийн үндсэн харьяа газраасаа тодорхойлолт авч, нийгмийн халамжийн газарт өгч тэтгэлэг авна. Төрөхийн өмнө болон төрсний дараа 36 мянган төгрөг олгогдож байгаа. Харин хүүхэд бойжуулах албан ёсны хугацаа байхгүй. Yүнийг сургууль бүр өөрийн дотоод журмаар зохицуулах нь элбэг. Сургалтын хөтөлбөрийн дагуу хичээлээ өөрөө судалж, кредитээ тооцуулах маягаар хичээлээс чөлөөлөгдөж болох юм.
Монголын оюутны холбооны дэд ерөнхийлөгч Б.Ганхуяг

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

36 мянган төгрөг олгогдоно

-Төрсөн хүүхдэд өлгий, сүүний мөнгө гэж өгдөг байсан. Одоо албан ёсоор олгохгүй. Хүүхэд төрүүлсэн оюутан сургуулиасаа болон нийслэл, хөдөө орон нутгийн үндсэн харьяа газраасаа тодорхойлолт авч, нийгмийн халамжийн газарт өгч тэтгэлэг авна. Төрөхийн өмнө болон төрсний дараа 36 мянган төгрөг олгогдож байгаа. Харин хүүхэд бойжуулах албан ёсны хугацаа байхгүй. Yүнийг сургууль бүр өөрийн дотоод журмаар зохицуулах нь элбэг. Сургалтын хөтөлбөрийн дагуу хичээлээ өөрөө судалж, кредитээ тооцуулах маягаар хичээлээс чөлөөлөгдөж болох юм.
Монголын оюутны холбооны дэд ерөнхийлөгч Б.Ганхуяг

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button