Онгоцоор нисэх үед…

Жишээлбэл
Мөгөөрсөн хоолойн багтраа Зарим төрлийн онгоцонд агаарын 90 хувь сэнсээр үлээгдэн нохой, муур байгаа тээврийн хэсгээр дамждаг нь нөлөөлдөг байх.
Зүрх судасны өвчин Онгоцон дотор хүчилтөрөгч дутагдсанаас болдог.
Цус бүлэнтэх Нэг байрлалд хөдлөхгүй удаан байхаар цус зогсонгишдог учраас эмч нар сандалд хэт удаан суухгүй байхыг зөвлөдөг. Ялангуяа удаан хугацаагаар нисэх үед.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Онгоцоор нисэх үед…

Жишээлбэл
Мөгөөрсөн хоолойн багтраа Зарим төрлийн онгоцонд агаарын 90 хувь сэнсээр үлээгдэн нохой, муур байгаа тээврийн хэсгээр дамждаг нь нөлөөлдөг байх.
Зүрх судасны өвчин Онгоцон дотор хүчилтөрөгч дутагдсанаас болдог.
Цус бүлэнтэх Нэг байрлалд хөдлөхгүй удаан байхаар цус зогсонгишдог учраас эмч нар сандалд хэт удаан суухгүй байхыг зөвлөдөг. Ялангуяа удаан хугацаагаар нисэх үед.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Онгоцоор нисэх үед…

Жишээлбэл
Мөгөөрсөн хоолойн багтраа Зарим төрлийн онгоцонд агаарын 90 хувь сэнсээр үлээгдэн нохой, муур байгаа тээврийн хэсгээр дамждаг нь нөлөөлдөг байх.
Зүрх судасны өвчин Онгоцон дотор хүчилтөрөгч дутагдсанаас болдог.
Цус бүлэнтэх Нэг байрлалд хөдлөхгүй удаан байхаар цус зогсонгишдог учраас эмч нар сандалд хэт удаан суухгүй байхыг зөвлөдөг. Ялангуяа удаан хугацаагаар нисэх үед.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Онгоцоор нисэх үед…

Жишээлбэл
Мөгөөрсөн хоолойн багтраа Зарим төрлийн онгоцонд агаарын 90 хувь сэнсээр үлээгдэн нохой, муур байгаа тээврийн хэсгээр дамждаг нь нөлөөлдөг байх.
Зүрх судасны өвчин Онгоцон дотор хүчилтөрөгч дутагдсанаас болдог.
Цус бүлэнтэх Нэг байрлалд хөдлөхгүй удаан байхаар цус зогсонгишдог учраас эмч нар сандалд хэт удаан суухгүй байхыг зөвлөдөг. Ялангуяа удаан хугацаагаар нисэх үед.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button