Аман дээр юм гарвал яах вэ?

Амны буланд гүн шарх үүсч, удаан эдгэхгүй байвал бие организмд нэлээд ноцтой өөрчлөлт орсныг илтгэнэ. Зарим үед өмөн үү үүсэхийг сэрэмжлүүлдэг. Ийм учраас чухам юунаас болоод арьс цочирсон шалтгааныг олж, арилгах хэрэгтэй.
Шүдний эмч нарын бодлоор зарим тохиолдолд шүдний зуултын онцлогоос болоод дээд эрүү доош буухдаа доод эрүүг бүрхэгснээс болоод амны буланд цочрол үүсдэг. Хэрэв ийм шалтгаантай бол шүдний эмчид хандах хэрэгтэй. Түүнийтусламжтайгаар та гадаад төрхөө өөрчилж, нүд гялбам инээмсэглэлтэй болж, амны өнцөг, буланд гарсан яр шархнаасаа сална.
Заримдаа витамин дутагдсанаас болдог. Голдуу В бүлгийн витамин дутагддаг ажээ. Иймээс поливитамин, эсвэл В2 уугаарай. Заримдаа эдгээр яр шарх харшил өгдөг. Чухам юунаас болж хагарч, юм гарсныг тодруулахын тулд хоолны тэмдэглэл бич. Дараа нь түүний тусламжтайгаар зарим нэгэн хүнсний бүтээгдэхүүнийг хэрэглээнээсээ хасах хэрэгтэй.
Биед нуугдсан коккийн халдвар байдлыг хүндрүүлдэг. Стафилококк, эсвэл стрептококк удаан хугацаагаар амны хөндийд нуугдаж, арьсан дээр юм гаргадаг. Гэхдээ эмчтэй зөвлөлдөлгүй бактерийн эсрэг эм хамаагүй ууж болохгүй. Ирукол, мвомиколь тос түрхэж болно. Ямар ч тохиолдолд эмчлэх хэрэгтэй. Зүгээр хараад сууж болохгүй.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Аман дээр юм гарвал яах вэ?

Амны буланд гүн шарх үүсч, удаан эдгэхгүй байвал бие организмд нэлээд ноцтой өөрчлөлт орсныг илтгэнэ. Зарим үед өмөн үү үүсэхийг сэрэмжлүүлдэг. Ийм учраас чухам юунаас болоод арьс цочирсон шалтгааныг олж, арилгах хэрэгтэй.
Шүдний эмч нарын бодлоор зарим тохиолдолд шүдний зуултын онцлогоос болоод дээд эрүү доош буухдаа доод эрүүг бүрхэгснээс болоод амны буланд цочрол үүсдэг. Хэрэв ийм шалтгаантай бол шүдний эмчид хандах хэрэгтэй. Түүнийтусламжтайгаар та гадаад төрхөө өөрчилж, нүд гялбам инээмсэглэлтэй болж, амны өнцөг, буланд гарсан яр шархнаасаа сална.
Заримдаа витамин дутагдсанаас болдог. Голдуу В бүлгийн витамин дутагддаг ажээ. Иймээс поливитамин, эсвэл В2 уугаарай. Заримдаа эдгээр яр шарх харшил өгдөг. Чухам юунаас болж хагарч, юм гарсныг тодруулахын тулд хоолны тэмдэглэл бич. Дараа нь түүний тусламжтайгаар зарим нэгэн хүнсний бүтээгдэхүүнийг хэрэглээнээсээ хасах хэрэгтэй.
Биед нуугдсан коккийн халдвар байдлыг хүндрүүлдэг. Стафилококк, эсвэл стрептококк удаан хугацаагаар амны хөндийд нуугдаж, арьсан дээр юм гаргадаг. Гэхдээ эмчтэй зөвлөлдөлгүй бактерийн эсрэг эм хамаагүй ууж болохгүй. Ирукол, мвомиколь тос түрхэж болно. Ямар ч тохиолдолд эмчлэх хэрэгтэй. Зүгээр хараад сууж болохгүй.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Аман дээр юм гарвал яах вэ?

Амны буланд гүн шарх үүсч, удаан эдгэхгүй байвал бие организмд нэлээд ноцтой өөрчлөлт орсныг илтгэнэ. Зарим үед өмөн үү үүсэхийг сэрэмжлүүлдэг. Ийм учраас чухам юунаас болоод арьс цочирсон шалтгааныг олж, арилгах хэрэгтэй.
Шүдний эмч нарын бодлоор зарим тохиолдолд шүдний зуултын онцлогоос болоод дээд эрүү доош буухдаа доод эрүүг бүрхэгснээс болоод амны буланд цочрол үүсдэг. Хэрэв ийм шалтгаантай бол шүдний эмчид хандах хэрэгтэй. Түүнийтусламжтайгаар та гадаад төрхөө өөрчилж, нүд гялбам инээмсэглэлтэй болж, амны өнцөг, буланд гарсан яр шархнаасаа сална.
Заримдаа витамин дутагдсанаас болдог. Голдуу В бүлгийн витамин дутагддаг ажээ. Иймээс поливитамин, эсвэл В2 уугаарай. Заримдаа эдгээр яр шарх харшил өгдөг. Чухам юунаас болж хагарч, юм гарсныг тодруулахын тулд хоолны тэмдэглэл бич. Дараа нь түүний тусламжтайгаар зарим нэгэн хүнсний бүтээгдэхүүнийг хэрэглээнээсээ хасах хэрэгтэй.
Биед нуугдсан коккийн халдвар байдлыг хүндрүүлдэг. Стафилококк, эсвэл стрептококк удаан хугацаагаар амны хөндийд нуугдаж, арьсан дээр юм гаргадаг. Гэхдээ эмчтэй зөвлөлдөлгүй бактерийн эсрэг эм хамаагүй ууж болохгүй. Ирукол, мвомиколь тос түрхэж болно. Ямар ч тохиолдолд эмчлэх хэрэгтэй. Зүгээр хараад сууж болохгүй.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Аман дээр юм гарвал яах вэ?

Амны буланд гүн шарх үүсч, удаан эдгэхгүй байвал бие организмд нэлээд ноцтой өөрчлөлт орсныг илтгэнэ. Зарим үед өмөн үү үүсэхийг сэрэмжлүүлдэг. Ийм учраас чухам юунаас болоод арьс цочирсон шалтгааныг олж, арилгах хэрэгтэй.
Шүдний эмч нарын бодлоор зарим тохиолдолд шүдний зуултын онцлогоос болоод дээд эрүү доош буухдаа доод эрүүг бүрхэгснээс болоод амны буланд цочрол үүсдэг. Хэрэв ийм шалтгаантай бол шүдний эмчид хандах хэрэгтэй. Түүнийтусламжтайгаар та гадаад төрхөө өөрчилж, нүд гялбам инээмсэглэлтэй болж, амны өнцөг, буланд гарсан яр шархнаасаа сална.
Заримдаа витамин дутагдсанаас болдог. Голдуу В бүлгийн витамин дутагддаг ажээ. Иймээс поливитамин, эсвэл В2 уугаарай. Заримдаа эдгээр яр шарх харшил өгдөг. Чухам юунаас болж хагарч, юм гарсныг тодруулахын тулд хоолны тэмдэглэл бич. Дараа нь түүний тусламжтайгаар зарим нэгэн хүнсний бүтээгдэхүүнийг хэрэглээнээсээ хасах хэрэгтэй.
Биед нуугдсан коккийн халдвар байдлыг хүндрүүлдэг. Стафилококк, эсвэл стрептококк удаан хугацаагаар амны хөндийд нуугдаж, арьсан дээр юм гаргадаг. Гэхдээ эмчтэй зөвлөлдөлгүй бактерийн эсрэг эм хамаагүй ууж болохгүй. Ирукол, мвомиколь тос түрхэж болно. Ямар ч тохиолдолд эмчлэх хэрэгтэй. Зүгээр хараад сууж болохгүй.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button