Гоо сайхны салон

Түүнийг хөмсөгний хооронд тарьж, нүүрний булчинг мэдрэлгүй болгодог. Иймээс хүн хичнээн уурлаж байсан ч духаа үрчийлгэж чадахгүй. Тариа хагас жил орчим үйлчилдэг. Мөн Ботекс тариаг духны орчимд тарьж болохгүй, сөрөг үр дагавартай. Арьс нүд рүү унжиж эхэлдэг. Та боксер үүлдрийн нохой шиг л харагдах болно.
Гоо сайханч эмч энэ тухай үйлчлүүлэгч нарт урьдчилан сануулах ёстой. Гэтэл бодит байдал дээр мөнгө олохоо бодоод хэлдэггүй, эсвэл өөрсдөө мэддэггүй. /мэргэжлийн түвшин доогуур учраас/ Иймээс та хэрэв гоо сайхны салонд очих гэж байгаа бол зарим асуудлыг тодруулж байж, дараа нь гаднахь үзэмжээ түүнд даатга.
Гоо сайхны салоныг Дерматолог-арьсны өвчин судлагч эмч толгойлох ёстой. Мэдээж гоо сайхны талаар нарийн мэргэжлийн курс, дамжааг төгссөн. Yйлчлүүлэгчийг эхлээд заавал эмч үзэж, зөвлөгөө өгөн, хийлгэх үйлчилгээг тодорхойлно. Зөвхөн үүний дараа л сувилагч ажлаа эхэлнэ. Иллэг хийдэг хүмүүс эмнэлгийн дунд түвшний боловсролтой, дипломтой мэргэжилтнүүд байх ёстой. Та энэ бүхнийг залхууралгүй шалгасны дараа л уг салоноор үйлчлүүлээрэй.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Гоо сайхны салон

Түүнийг хөмсөгний хооронд тарьж, нүүрний булчинг мэдрэлгүй болгодог. Иймээс хүн хичнээн уурлаж байсан ч духаа үрчийлгэж чадахгүй. Тариа хагас жил орчим үйлчилдэг. Мөн Ботекс тариаг духны орчимд тарьж болохгүй, сөрөг үр дагавартай. Арьс нүд рүү унжиж эхэлдэг. Та боксер үүлдрийн нохой шиг л харагдах болно.
Гоо сайханч эмч энэ тухай үйлчлүүлэгч нарт урьдчилан сануулах ёстой. Гэтэл бодит байдал дээр мөнгө олохоо бодоод хэлдэггүй, эсвэл өөрсдөө мэддэггүй. /мэргэжлийн түвшин доогуур учраас/ Иймээс та хэрэв гоо сайхны салонд очих гэж байгаа бол зарим асуудлыг тодруулж байж, дараа нь гаднахь үзэмжээ түүнд даатга.
Гоо сайхны салоныг Дерматолог-арьсны өвчин судлагч эмч толгойлох ёстой. Мэдээж гоо сайхны талаар нарийн мэргэжлийн курс, дамжааг төгссөн. Yйлчлүүлэгчийг эхлээд заавал эмч үзэж, зөвлөгөө өгөн, хийлгэх үйлчилгээг тодорхойлно. Зөвхөн үүний дараа л сувилагч ажлаа эхэлнэ. Иллэг хийдэг хүмүүс эмнэлгийн дунд түвшний боловсролтой, дипломтой мэргэжилтнүүд байх ёстой. Та энэ бүхнийг залхууралгүй шалгасны дараа л уг салоноор үйлчлүүлээрэй.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Гоо сайхны салон

Түүнийг хөмсөгний хооронд тарьж, нүүрний булчинг мэдрэлгүй болгодог. Иймээс хүн хичнээн уурлаж байсан ч духаа үрчийлгэж чадахгүй. Тариа хагас жил орчим үйлчилдэг. Мөн Ботекс тариаг духны орчимд тарьж болохгүй, сөрөг үр дагавартай. Арьс нүд рүү унжиж эхэлдэг. Та боксер үүлдрийн нохой шиг л харагдах болно.
Гоо сайханч эмч энэ тухай үйлчлүүлэгч нарт урьдчилан сануулах ёстой. Гэтэл бодит байдал дээр мөнгө олохоо бодоод хэлдэггүй, эсвэл өөрсдөө мэддэггүй. /мэргэжлийн түвшин доогуур учраас/ Иймээс та хэрэв гоо сайхны салонд очих гэж байгаа бол зарим асуудлыг тодруулж байж, дараа нь гаднахь үзэмжээ түүнд даатга.
Гоо сайхны салоныг Дерматолог-арьсны өвчин судлагч эмч толгойлох ёстой. Мэдээж гоо сайхны талаар нарийн мэргэжлийн курс, дамжааг төгссөн. Yйлчлүүлэгчийг эхлээд заавал эмч үзэж, зөвлөгөө өгөн, хийлгэх үйлчилгээг тодорхойлно. Зөвхөн үүний дараа л сувилагч ажлаа эхэлнэ. Иллэг хийдэг хүмүүс эмнэлгийн дунд түвшний боловсролтой, дипломтой мэргэжилтнүүд байх ёстой. Та энэ бүхнийг залхууралгүй шалгасны дараа л уг салоноор үйлчлүүлээрэй.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Гоо сайхны салон

Түүнийг хөмсөгний хооронд тарьж, нүүрний булчинг мэдрэлгүй болгодог. Иймээс хүн хичнээн уурлаж байсан ч духаа үрчийлгэж чадахгүй. Тариа хагас жил орчим үйлчилдэг. Мөн Ботекс тариаг духны орчимд тарьж болохгүй, сөрөг үр дагавартай. Арьс нүд рүү унжиж эхэлдэг. Та боксер үүлдрийн нохой шиг л харагдах болно.
Гоо сайханч эмч энэ тухай үйлчлүүлэгч нарт урьдчилан сануулах ёстой. Гэтэл бодит байдал дээр мөнгө олохоо бодоод хэлдэггүй, эсвэл өөрсдөө мэддэггүй. /мэргэжлийн түвшин доогуур учраас/ Иймээс та хэрэв гоо сайхны салонд очих гэж байгаа бол зарим асуудлыг тодруулж байж, дараа нь гаднахь үзэмжээ түүнд даатга.
Гоо сайхны салоныг Дерматолог-арьсны өвчин судлагч эмч толгойлох ёстой. Мэдээж гоо сайхны талаар нарийн мэргэжлийн курс, дамжааг төгссөн. Yйлчлүүлэгчийг эхлээд заавал эмч үзэж, зөвлөгөө өгөн, хийлгэх үйлчилгээг тодорхойлно. Зөвхөн үүний дараа л сувилагч ажлаа эхэлнэ. Иллэг хийдэг хүмүүс эмнэлгийн дунд түвшний боловсролтой, дипломтой мэргэжилтнүүд байх ёстой. Та энэ бүхнийг залхууралгүй шалгасны дараа л уг салоноор үйлчлүүлээрэй.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button