Тээврийн хэрэгслээр бага насны хүүхдийг авч явахдаа…

Хүүхдийг жолоочийн хажуугийн суудал дээр том хүний өвөр дээр суулгаж явах нь бас аюултай. Осол гарах үед өвөр дээр суугаа хүүхэд бусдаас илүү хүндээр гэмтдэг.
Хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор зөвхөн арын суудал дээр суулгана.
Машин дотор хүүхдэд хамгийн аюулгүй хэсэг бол арын суудал дээр хамгаалалтын бүсийг нь заавал бүслүүлээд суулгах явдал юм.
Бага насны хүүхдийг машинаар зөөвөрлөхдөө хүүхдийн тусгай суудал дээр суулгах шаардлагатай. Энэхүү тусгай суудал нь 6 сараас /9 кг/ дээш насны хүүхдэд зориулагдсан байдаг. Харин хүүхдийн өр суудлаасаа хажуу тийш илүү гарч, толго йнь суудлаас дээш цухуйж байх юм бол суудлыг багадсан гэж үзнэ. /Ойролцоогоор 3-5 настай үед/
Харин 9 кг-аас доош жинтэй хүүхдийг тусгай хүүхэд зөөвөрлөх саван дотор хэвтүүлээд арын суудал дээр байрлуулна.
Хамгаалалтын бүсийг 2 хүүхэд, эсвэл том хүн хүүхэдтэй хувааж хэрэглэх нь аюултай.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Тээврийн хэрэгслээр бага насны хүүхдийг авч явахдаа…

Хүүхдийг жолоочийн хажуугийн суудал дээр том хүний өвөр дээр суулгаж явах нь бас аюултай. Осол гарах үед өвөр дээр суугаа хүүхэд бусдаас илүү хүндээр гэмтдэг.
Хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор зөвхөн арын суудал дээр суулгана.
Машин дотор хүүхдэд хамгийн аюулгүй хэсэг бол арын суудал дээр хамгаалалтын бүсийг нь заавал бүслүүлээд суулгах явдал юм.
Бага насны хүүхдийг машинаар зөөвөрлөхдөө хүүхдийн тусгай суудал дээр суулгах шаардлагатай. Энэхүү тусгай суудал нь 6 сараас /9 кг/ дээш насны хүүхдэд зориулагдсан байдаг. Харин хүүхдийн өр суудлаасаа хажуу тийш илүү гарч, толго йнь суудлаас дээш цухуйж байх юм бол суудлыг багадсан гэж үзнэ. /Ойролцоогоор 3-5 настай үед/
Харин 9 кг-аас доош жинтэй хүүхдийг тусгай хүүхэд зөөвөрлөх саван дотор хэвтүүлээд арын суудал дээр байрлуулна.
Хамгаалалтын бүсийг 2 хүүхэд, эсвэл том хүн хүүхэдтэй хувааж хэрэглэх нь аюултай.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Тээврийн хэрэгслээр бага насны хүүхдийг авч явахдаа…

Хүүхдийг жолоочийн хажуугийн суудал дээр том хүний өвөр дээр суулгаж явах нь бас аюултай. Осол гарах үед өвөр дээр суугаа хүүхэд бусдаас илүү хүндээр гэмтдэг.
Хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор зөвхөн арын суудал дээр суулгана.
Машин дотор хүүхдэд хамгийн аюулгүй хэсэг бол арын суудал дээр хамгаалалтын бүсийг нь заавал бүслүүлээд суулгах явдал юм.
Бага насны хүүхдийг машинаар зөөвөрлөхдөө хүүхдийн тусгай суудал дээр суулгах шаардлагатай. Энэхүү тусгай суудал нь 6 сараас /9 кг/ дээш насны хүүхдэд зориулагдсан байдаг. Харин хүүхдийн өр суудлаасаа хажуу тийш илүү гарч, толго йнь суудлаас дээш цухуйж байх юм бол суудлыг багадсан гэж үзнэ. /Ойролцоогоор 3-5 настай үед/
Харин 9 кг-аас доош жинтэй хүүхдийг тусгай хүүхэд зөөвөрлөх саван дотор хэвтүүлээд арын суудал дээр байрлуулна.
Хамгаалалтын бүсийг 2 хүүхэд, эсвэл том хүн хүүхэдтэй хувааж хэрэглэх нь аюултай.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Тээврийн хэрэгслээр бага насны хүүхдийг авч явахдаа…

Хүүхдийг жолоочийн хажуугийн суудал дээр том хүний өвөр дээр суулгаж явах нь бас аюултай. Осол гарах үед өвөр дээр суугаа хүүхэд бусдаас илүү хүндээр гэмтдэг.
Хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор зөвхөн арын суудал дээр суулгана.
Машин дотор хүүхдэд хамгийн аюулгүй хэсэг бол арын суудал дээр хамгаалалтын бүсийг нь заавал бүслүүлээд суулгах явдал юм.
Бага насны хүүхдийг машинаар зөөвөрлөхдөө хүүхдийн тусгай суудал дээр суулгах шаардлагатай. Энэхүү тусгай суудал нь 6 сараас /9 кг/ дээш насны хүүхдэд зориулагдсан байдаг. Харин хүүхдийн өр суудлаасаа хажуу тийш илүү гарч, толго йнь суудлаас дээш цухуйж байх юм бол суудлыг багадсан гэж үзнэ. /Ойролцоогоор 3-5 настай үед/
Харин 9 кг-аас доош жинтэй хүүхдийг тусгай хүүхэд зөөвөрлөх саван дотор хэвтүүлээд арын суудал дээр байрлуулна.
Хамгаалалтын бүсийг 2 хүүхэд, эсвэл том хүн хүүхэдтэй хувааж хэрэглэх нь аюултай.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button