Буруу харсан хатигийг ч гэрийн нөхцөлд эмчилж болно

Харин буруу харсан хатигт номхотгосон мөнгөн усыг хонины сүүлний тосонд хольж зуураад тавьж боох буюу далан түрүү гэдэг ургамлын үндсийг нүдэж нунтаглан, чанаж болгоод боох нь хатигны толгойг эргүүлдэг байна.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Буруу харсан хатигийг ч гэрийн нөхцөлд эмчилж болно

Харин буруу харсан хатигт номхотгосон мөнгөн усыг хонины сүүлний тосонд хольж зуураад тавьж боох буюу далан түрүү гэдэг ургамлын үндсийг нүдэж нунтаглан, чанаж болгоод боох нь хатигны толгойг эргүүлдэг байна.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Буруу харсан хатигийг ч гэрийн нөхцөлд эмчилж болно

Харин буруу харсан хатигт номхотгосон мөнгөн усыг хонины сүүлний тосонд хольж зуураад тавьж боох буюу далан түрүү гэдэг ургамлын үндсийг нүдэж нунтаглан, чанаж болгоод боох нь хатигны толгойг эргүүлдэг байна.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Буруу харсан хатигийг ч гэрийн нөхцөлд эмчилж болно

Харин буруу харсан хатигт номхотгосон мөнгөн усыг хонины сүүлний тосонд хольж зуураад тавьж боох буюу далан түрүү гэдэг ургамлын үндсийг нүдэж нунтаглан, чанаж болгоод боох нь хатигны толгойг эргүүлдэг байна.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button