Өндөгтэй хачиртай талх

Хутгасан маслод өндөгний шарыг хийж дээрээс нь жижиглэн хэрчсэн өндөгний цагаан, сонгино болон улаан перец, давс хийж амтална.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Өндөгтэй хачиртай талх

Хутгасан маслод өндөгний шарыг хийж дээрээс нь жижиглэн хэрчсэн өндөгний цагаан, сонгино болон улаан перец, давс хийж амтална.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Өндөгтэй хачиртай талх

Хутгасан маслод өндөгний шарыг хийж дээрээс нь жижиглэн хэрчсэн өндөгний цагаан, сонгино болон улаан перец, давс хийж амтална.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Өндөгтэй хачиртай талх

Хутгасан маслод өндөгний шарыг хийж дээрээс нь жижиглэн хэрчсэн өндөгний цагаан, сонгино болон улаан перец, давс хийж амтална.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button