Шарсан сонгинотой төмс

7-8 төмсийг хагас сантиметр зузаантайгаар хэрчээд саванд буюу гүнзгий хайруулын тавганд төмсөөр болон шарсан сонигноор ээлжлэн давхарга үүсгэн байрлуулна. Давхарга бүрт бага зэрэг давс, перец цацна. Хамгийн дээд талын давхарга төмснийх байх ёстой. Тэгээд дээрээс нь сүү хийгээд зөөлөн галаар нэг цаг хэртэй шарах шүүгээнд жигнэнэ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Шарсан сонгинотой төмс

7-8 төмсийг хагас сантиметр зузаантайгаар хэрчээд саванд буюу гүнзгий хайруулын тавганд төмсөөр болон шарсан сонигноор ээлжлэн давхарга үүсгэн байрлуулна. Давхарга бүрт бага зэрэг давс, перец цацна. Хамгийн дээд талын давхарга төмснийх байх ёстой. Тэгээд дээрээс нь сүү хийгээд зөөлөн галаар нэг цаг хэртэй шарах шүүгээнд жигнэнэ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Шарсан сонгинотой төмс

7-8 төмсийг хагас сантиметр зузаантайгаар хэрчээд саванд буюу гүнзгий хайруулын тавганд төмсөөр болон шарсан сонигноор ээлжлэн давхарга үүсгэн байрлуулна. Давхарга бүрт бага зэрэг давс, перец цацна. Хамгийн дээд талын давхарга төмснийх байх ёстой. Тэгээд дээрээс нь сүү хийгээд зөөлөн галаар нэг цаг хэртэй шарах шүүгээнд жигнэнэ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Шарсан сонгинотой төмс

7-8 төмсийг хагас сантиметр зузаантайгаар хэрчээд саванд буюу гүнзгий хайруулын тавганд төмсөөр болон шарсан сонигноор ээлжлэн давхарга үүсгэн байрлуулна. Давхарга бүрт бага зэрэг давс, перец цацна. Хамгийн дээд талын давхарга төмснийх байх ёстой. Тэгээд дээрээс нь сүү хийгээд зөөлөн галаар нэг цаг хэртэй шарах шүүгээнд жигнэнэ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button