Сонгино, томаттай жигнэсэн байцаа

Байцааг цэвэрлэж угаагаад хэрчиж бага зэргийн устай саванд хийж хагас болтол нь жигнэнэ. Сонгиныг цэвэрлэж, жижиглэн хэрчээд тосонд шарах ба дээрээс нь томатаа хийгээд дахин 5 минут шарна. Ингээд бэлэн болсон амтлагчаа байцаатай холиод байцаагаа болтол нь жигнэнэ.
Эдгээр болон бусад хоолыг хэрхэн бэлтгэх талаар орос хэлээр www.cooking.ru Вэб сайтын Дом и семья /кулинария их продукты питания/ рецепты советы хуудсаас болон www.cook.dp.ua, www.russian foods.ru /russian-cooking, www.cooking-book.ru зэрэг Вэб сайтуудаас авах боломжтой. Англи хэлээр www.cooking.com/recipes хаягаар хандаж, хоолны төрөл зүйлээр нь хайлт хийж дуртай хоолныхоо орц болон хэрхэн бэлтгэх талаар мэдэж болно.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Сонгино, томаттай жигнэсэн байцаа

Байцааг цэвэрлэж угаагаад хэрчиж бага зэргийн устай саванд хийж хагас болтол нь жигнэнэ. Сонгиныг цэвэрлэж, жижиглэн хэрчээд тосонд шарах ба дээрээс нь томатаа хийгээд дахин 5 минут шарна. Ингээд бэлэн болсон амтлагчаа байцаатай холиод байцаагаа болтол нь жигнэнэ.
Эдгээр болон бусад хоолыг хэрхэн бэлтгэх талаар орос хэлээр www.cooking.ru Вэб сайтын Дом и семья /кулинария их продукты питания/ рецепты советы хуудсаас болон www.cook.dp.ua, www.russian foods.ru /russian-cooking, www.cooking-book.ru зэрэг Вэб сайтуудаас авах боломжтой. Англи хэлээр www.cooking.com/recipes хаягаар хандаж, хоолны төрөл зүйлээр нь хайлт хийж дуртай хоолныхоо орц болон хэрхэн бэлтгэх талаар мэдэж болно.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Сонгино, томаттай жигнэсэн байцаа

Байцааг цэвэрлэж угаагаад хэрчиж бага зэргийн устай саванд хийж хагас болтол нь жигнэнэ. Сонгиныг цэвэрлэж, жижиглэн хэрчээд тосонд шарах ба дээрээс нь томатаа хийгээд дахин 5 минут шарна. Ингээд бэлэн болсон амтлагчаа байцаатай холиод байцаагаа болтол нь жигнэнэ.
Эдгээр болон бусад хоолыг хэрхэн бэлтгэх талаар орос хэлээр www.cooking.ru Вэб сайтын Дом и семья /кулинария их продукты питания/ рецепты советы хуудсаас болон www.cook.dp.ua, www.russian foods.ru /russian-cooking, www.cooking-book.ru зэрэг Вэб сайтуудаас авах боломжтой. Англи хэлээр www.cooking.com/recipes хаягаар хандаж, хоолны төрөл зүйлээр нь хайлт хийж дуртай хоолныхоо орц болон хэрхэн бэлтгэх талаар мэдэж болно.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Сонгино, томаттай жигнэсэн байцаа

Байцааг цэвэрлэж угаагаад хэрчиж бага зэргийн устай саванд хийж хагас болтол нь жигнэнэ. Сонгиныг цэвэрлэж, жижиглэн хэрчээд тосонд шарах ба дээрээс нь томатаа хийгээд дахин 5 минут шарна. Ингээд бэлэн болсон амтлагчаа байцаатай холиод байцаагаа болтол нь жигнэнэ.
Эдгээр болон бусад хоолыг хэрхэн бэлтгэх талаар орос хэлээр www.cooking.ru Вэб сайтын Дом и семья /кулинария их продукты питания/ рецепты советы хуудсаас болон www.cook.dp.ua, www.russian foods.ru /russian-cooking, www.cooking-book.ru зэрэг Вэб сайтуудаас авах боломжтой. Англи хэлээр www.cooking.com/recipes хаягаар хандаж, хоолны төрөл зүйлээр нь хайлт хийж дуртай хоолныхоо орц болон хэрхэн бэлтгэх талаар мэдэж болно.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button