Гэрэлтүүлгээ зөв байрлуулъя

Хонгилд ихэвчлэн бага хэмжээний чийдэнг таазнаас гэрэлтүүлэхээр байрлуулсан байдаг. Гэтэл гадуур хувцас өмсөхдөө тохируулан байрлуулсан толины ойролцоо ханын гэрэл шаардлагатай. Ийм хананаас бага хэмжээний чийдэгийн гэрэл хэрэгтэй болно.
Ердийн өрөөнд ерөнхий гэрэлтүүлэг байх шаардлагатай гэж үзээд ихэвчлэн тасалгааны төв дунд бага хэмжээний люстр гэрэл дүүжилдэг. Гэрлийн цацралт нь хана, дээвэрт адил хэмжээгээр тусч өрөөг нийтэд нь жигд гэрэлтүүлэх ёстой. Люстрэн гэрлийг сонгож авахдаа гадаад үзэмжийг бодолцоод зориулалтыг нь мартах явдал байдаг. Уужим тасалгаанд гэрлийн хэмжээг зохицуулах унтраалга бүхий томхныг дүүжилбэл зохимжтой.
Бага хэмжээний тасалгаанд унжлагатай буюу хагас бүрхүүлтэйг дүүжилж болно. Нэг хавтгай дөрвөлжин метр ашигтай талбайд 15 ваттын гэрэл шаардагдана. Иймд ердийн өрөөг хэдий хэмжээний хичнээн гэрлээр гэрэлтүүлэхийг амархан тооцоолж болно.
Ажлын ширээнд ажиллахдаа ширээний чийдэнг заавал зүүн гар талаас 40-50 см-ийн зайтай байрлуулах, 40-60 ваттын чийдэнгээр гэрэлтүүлнэ. Ширээний чийдэн бүрхүүлтэй байх шаардлагатай. Ингэснээр шууд туслах хурц гэрлээс хамгаалах юм.
Хэрэв танай хоолны ширээ тасалгааны голд байрлаагүй бол тохилог аятай болгохын тулд хананаас гэрэлтүүлэхийг зөвлөе.
Босоо гэрэл нь диваны ойролцоо тасалгааны буланд байвал өөрийн үзэмжээрээ өрөөг ихээхэн тохижуулж өгнө.
Унтлагын өрөөнд байрлуулсан ширээ, гоо сайхны хэрэглэл байрлуулсан ширээ тус бүр өөрийн гэрлийг шаарддаг.
Янз бүрийн зориулалт бүхий гэрлийг сонгож авахдаа гадаад үзэмжийн зохицоог тохируулсан байвал таны гэр үзэмж төгөлдөр, эрүүлахуйн шаардлагыг хангасан тохилог байх болно.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Гэрэлтүүлгээ зөв байрлуулъя

Хонгилд ихэвчлэн бага хэмжээний чийдэнг таазнаас гэрэлтүүлэхээр байрлуулсан байдаг. Гэтэл гадуур хувцас өмсөхдөө тохируулан байрлуулсан толины ойролцоо ханын гэрэл шаардлагатай. Ийм хананаас бага хэмжээний чийдэгийн гэрэл хэрэгтэй болно.
Ердийн өрөөнд ерөнхий гэрэлтүүлэг байх шаардлагатай гэж үзээд ихэвчлэн тасалгааны төв дунд бага хэмжээний люстр гэрэл дүүжилдэг. Гэрлийн цацралт нь хана, дээвэрт адил хэмжээгээр тусч өрөөг нийтэд нь жигд гэрэлтүүлэх ёстой. Люстрэн гэрлийг сонгож авахдаа гадаад үзэмжийг бодолцоод зориулалтыг нь мартах явдал байдаг. Уужим тасалгаанд гэрлийн хэмжээг зохицуулах унтраалга бүхий томхныг дүүжилбэл зохимжтой.
Бага хэмжээний тасалгаанд унжлагатай буюу хагас бүрхүүлтэйг дүүжилж болно. Нэг хавтгай дөрвөлжин метр ашигтай талбайд 15 ваттын гэрэл шаардагдана. Иймд ердийн өрөөг хэдий хэмжээний хичнээн гэрлээр гэрэлтүүлэхийг амархан тооцоолж болно.
Ажлын ширээнд ажиллахдаа ширээний чийдэнг заавал зүүн гар талаас 40-50 см-ийн зайтай байрлуулах, 40-60 ваттын чийдэнгээр гэрэлтүүлнэ. Ширээний чийдэн бүрхүүлтэй байх шаардлагатай. Ингэснээр шууд туслах хурц гэрлээс хамгаалах юм.
Хэрэв танай хоолны ширээ тасалгааны голд байрлаагүй бол тохилог аятай болгохын тулд хананаас гэрэлтүүлэхийг зөвлөе.
Босоо гэрэл нь диваны ойролцоо тасалгааны буланд байвал өөрийн үзэмжээрээ өрөөг ихээхэн тохижуулж өгнө.
Унтлагын өрөөнд байрлуулсан ширээ, гоо сайхны хэрэглэл байрлуулсан ширээ тус бүр өөрийн гэрлийг шаарддаг.
Янз бүрийн зориулалт бүхий гэрлийг сонгож авахдаа гадаад үзэмжийн зохицоог тохируулсан байвал таны гэр үзэмж төгөлдөр, эрүүлахуйн шаардлагыг хангасан тохилог байх болно.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Гэрэлтүүлгээ зөв байрлуулъя

Хонгилд ихэвчлэн бага хэмжээний чийдэнг таазнаас гэрэлтүүлэхээр байрлуулсан байдаг. Гэтэл гадуур хувцас өмсөхдөө тохируулан байрлуулсан толины ойролцоо ханын гэрэл шаардлагатай. Ийм хананаас бага хэмжээний чийдэгийн гэрэл хэрэгтэй болно.
Ердийн өрөөнд ерөнхий гэрэлтүүлэг байх шаардлагатай гэж үзээд ихэвчлэн тасалгааны төв дунд бага хэмжээний люстр гэрэл дүүжилдэг. Гэрлийн цацралт нь хана, дээвэрт адил хэмжээгээр тусч өрөөг нийтэд нь жигд гэрэлтүүлэх ёстой. Люстрэн гэрлийг сонгож авахдаа гадаад үзэмжийг бодолцоод зориулалтыг нь мартах явдал байдаг. Уужим тасалгаанд гэрлийн хэмжээг зохицуулах унтраалга бүхий томхныг дүүжилбэл зохимжтой.
Бага хэмжээний тасалгаанд унжлагатай буюу хагас бүрхүүлтэйг дүүжилж болно. Нэг хавтгай дөрвөлжин метр ашигтай талбайд 15 ваттын гэрэл шаардагдана. Иймд ердийн өрөөг хэдий хэмжээний хичнээн гэрлээр гэрэлтүүлэхийг амархан тооцоолж болно.
Ажлын ширээнд ажиллахдаа ширээний чийдэнг заавал зүүн гар талаас 40-50 см-ийн зайтай байрлуулах, 40-60 ваттын чийдэнгээр гэрэлтүүлнэ. Ширээний чийдэн бүрхүүлтэй байх шаардлагатай. Ингэснээр шууд туслах хурц гэрлээс хамгаалах юм.
Хэрэв танай хоолны ширээ тасалгааны голд байрлаагүй бол тохилог аятай болгохын тулд хананаас гэрэлтүүлэхийг зөвлөе.
Босоо гэрэл нь диваны ойролцоо тасалгааны буланд байвал өөрийн үзэмжээрээ өрөөг ихээхэн тохижуулж өгнө.
Унтлагын өрөөнд байрлуулсан ширээ, гоо сайхны хэрэглэл байрлуулсан ширээ тус бүр өөрийн гэрлийг шаарддаг.
Янз бүрийн зориулалт бүхий гэрлийг сонгож авахдаа гадаад үзэмжийн зохицоог тохируулсан байвал таны гэр үзэмж төгөлдөр, эрүүлахуйн шаардлагыг хангасан тохилог байх болно.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Гэрэлтүүлгээ зөв байрлуулъя

Хонгилд ихэвчлэн бага хэмжээний чийдэнг таазнаас гэрэлтүүлэхээр байрлуулсан байдаг. Гэтэл гадуур хувцас өмсөхдөө тохируулан байрлуулсан толины ойролцоо ханын гэрэл шаардлагатай. Ийм хананаас бага хэмжээний чийдэгийн гэрэл хэрэгтэй болно.
Ердийн өрөөнд ерөнхий гэрэлтүүлэг байх шаардлагатай гэж үзээд ихэвчлэн тасалгааны төв дунд бага хэмжээний люстр гэрэл дүүжилдэг. Гэрлийн цацралт нь хана, дээвэрт адил хэмжээгээр тусч өрөөг нийтэд нь жигд гэрэлтүүлэх ёстой. Люстрэн гэрлийг сонгож авахдаа гадаад үзэмжийг бодолцоод зориулалтыг нь мартах явдал байдаг. Уужим тасалгаанд гэрлийн хэмжээг зохицуулах унтраалга бүхий томхныг дүүжилбэл зохимжтой.
Бага хэмжээний тасалгаанд унжлагатай буюу хагас бүрхүүлтэйг дүүжилж болно. Нэг хавтгай дөрвөлжин метр ашигтай талбайд 15 ваттын гэрэл шаардагдана. Иймд ердийн өрөөг хэдий хэмжээний хичнээн гэрлээр гэрэлтүүлэхийг амархан тооцоолж болно.
Ажлын ширээнд ажиллахдаа ширээний чийдэнг заавал зүүн гар талаас 40-50 см-ийн зайтай байрлуулах, 40-60 ваттын чийдэнгээр гэрэлтүүлнэ. Ширээний чийдэн бүрхүүлтэй байх шаардлагатай. Ингэснээр шууд туслах хурц гэрлээс хамгаалах юм.
Хэрэв танай хоолны ширээ тасалгааны голд байрлаагүй бол тохилог аятай болгохын тулд хананаас гэрэлтүүлэхийг зөвлөе.
Босоо гэрэл нь диваны ойролцоо тасалгааны буланд байвал өөрийн үзэмжээрээ өрөөг ихээхэн тохижуулж өгнө.
Унтлагын өрөөнд байрлуулсан ширээ, гоо сайхны хэрэглэл байрлуулсан ширээ тус бүр өөрийн гэрлийг шаарддаг.
Янз бүрийн зориулалт бүхий гэрлийг сонгож авахдаа гадаад үзэмжийн зохицоог тохируулсан байвал таны гэр үзэмж төгөлдөр, эрүүлахуйн шаардлагыг хангасан тохилог байх болно.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button