Унтлагын өрөөнд цэцэг байрлуулах нь буруу

Жишээ нь шимтэглээ, сүлтгэнэ, ханын мөлхөө зэрэг ургамал нь хиншүү хярвасыг шингээгээд зогсохгүй, гэрэл голохгүй ургадгаараа гал тогооны өрөөнд тохиромжтой. Харин унтлагын өрөөнд цэцэг тавих нь тохиромжгүй. Учир нь цэцэг шөнө хүчилтөрөгчөөр, өдөр нүүрстөрөгчөөр амьсгалдаг тул шөнө агаар булаацалддаг муу талтай аж.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Унтлагын өрөөнд цэцэг байрлуулах нь буруу

Жишээ нь шимтэглээ, сүлтгэнэ, ханын мөлхөө зэрэг ургамал нь хиншүү хярвасыг шингээгээд зогсохгүй, гэрэл голохгүй ургадгаараа гал тогооны өрөөнд тохиромжтой. Харин унтлагын өрөөнд цэцэг тавих нь тохиромжгүй. Учир нь цэцэг шөнө хүчилтөрөгчөөр, өдөр нүүрстөрөгчөөр амьсгалдаг тул шөнө агаар булаацалддаг муу талтай аж.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Унтлагын өрөөнд цэцэг байрлуулах нь буруу

Жишээ нь шимтэглээ, сүлтгэнэ, ханын мөлхөө зэрэг ургамал нь хиншүү хярвасыг шингээгээд зогсохгүй, гэрэл голохгүй ургадгаараа гал тогооны өрөөнд тохиромжтой. Харин унтлагын өрөөнд цэцэг тавих нь тохиромжгүй. Учир нь цэцэг шөнө хүчилтөрөгчөөр, өдөр нүүрстөрөгчөөр амьсгалдаг тул шөнө агаар булаацалддаг муу талтай аж.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Унтлагын өрөөнд цэцэг байрлуулах нь буруу

Жишээ нь шимтэглээ, сүлтгэнэ, ханын мөлхөө зэрэг ургамал нь хиншүү хярвасыг шингээгээд зогсохгүй, гэрэл голохгүй ургадгаараа гал тогооны өрөөнд тохиромжтой. Харин унтлагын өрөөнд цэцэг тавих нь тохиромжгүй. Учир нь цэцэг шөнө хүчилтөрөгчөөр, өдөр нүүрстөрөгчөөр амьсгалдаг тул шөнө агаар булаацалддаг муу талтай аж.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button