Гар хангалга бэлгийн сулралд нөлөөлөх үү?

Эмчид үзүүлэн зөвлөгөө авч байгаа эрчүүдийн ихэнх нь бэлгийн харьцаа ид явагдаж байх үед дур тавьж чаддаггүй гэж харуусан ярьдаг байна. Харин энэ нь зөвхөн эрчүүдийн санааг зовоож буй асуудал биш бололтой. Учир нь нөхөр нь болон хайрт найз залуу нь сэтгэл ханан дур твьж чадахгүй байгаад эхнэр болонхайрт бүсгүй нь мөн хамтдаа шаналдаг ажээ.
Yүний улмаас дахин бэлгийн харьцаанд орохоос төвөгшөөж өөрсдийгөө албаар сэтгэлээр унагаснаар бэлгийн сэрэлгүй болоход нөлөөлдөг байна. Зарим тохиолдолд эрэгтэйгээ дур тавьж амжаагүй байхад эмэгтэй нь тавьсан байдаг. Гэвч дур тавьж чадахгүй байгааг гагцхүү бэлгийн сулралаас боллоо гэж бодож болохгүй юм. Юуны өмнө өөртөө зөв дүгнэлт хийж учир шалтгааныг олж эмчилгээг эмчийн хяналтад үргэлжлүүлэх хэрэгтэй. Юуны өмнө өөртөө зөв дүгнэлт хийж учир шалтгааныг олж эмчилгээг эмчийн хяналтад үргэлжлүүлэх хэрэгтэй.

Дур тавилт явагдахгүй байгаагийн шалтгаан нь
-Мэдрэлийн ядаргаа болон тархины архаг өвчний улмаас ямар нэг хүчтэй эм тариа хэрэглэж байгаагаас
-Чихрийн шижин өвчнөөс болж бөөр муудаж байгаа үед
-Ямар нэг хавдар болон хорт хавдар туссан бол
-Бэлгийн замын ямар нэг өвчин авснаа мэдээгүйгээс болж хүндрүүлсний улмаас үүдэж болох юм.
Хэрэв дээр дурдсан өвчин, шалтгааны улмаас биш гэж үзэж байгаа бол бусад шалтгаангыг өөрөөсөө хайх хэрэгтэй. Харин бага залуу насандаа бусдыг дууриан гар хангалга хийж зориудаар дур тавьж бэлэг эрхтний толгойг хэт үрснээс болж мэдрэг чадвараа алдсанаас дур тавихад их хугацаа шаардагдах болохыг анхаарах хэрэгтэй юм. Ер нь эмч, мэргэжилтнүүд гар хангалга хийх нь аюулгүй бөгөөд ямар нэг өвчний суурь болдоггүй ч аливаа зүйлийг хэтрүүлэх буюу буруу хийснээс болж эсрэгээр нөлөөлөх нь байдаг гэж үздэг.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Гар хангалга бэлгийн сулралд нөлөөлөх үү?

Эмчид үзүүлэн зөвлөгөө авч байгаа эрчүүдийн ихэнх нь бэлгийн харьцаа ид явагдаж байх үед дур тавьж чаддаггүй гэж харуусан ярьдаг байна. Харин энэ нь зөвхөн эрчүүдийн санааг зовоож буй асуудал биш бололтой. Учир нь нөхөр нь болон хайрт найз залуу нь сэтгэл ханан дур твьж чадахгүй байгаад эхнэр болонхайрт бүсгүй нь мөн хамтдаа шаналдаг ажээ.
Yүний улмаас дахин бэлгийн харьцаанд орохоос төвөгшөөж өөрсдийгөө албаар сэтгэлээр унагаснаар бэлгийн сэрэлгүй болоход нөлөөлдөг байна. Зарим тохиолдолд эрэгтэйгээ дур тавьж амжаагүй байхад эмэгтэй нь тавьсан байдаг. Гэвч дур тавьж чадахгүй байгааг гагцхүү бэлгийн сулралаас боллоо гэж бодож болохгүй юм. Юуны өмнө өөртөө зөв дүгнэлт хийж учир шалтгааныг олж эмчилгээг эмчийн хяналтад үргэлжлүүлэх хэрэгтэй. Юуны өмнө өөртөө зөв дүгнэлт хийж учир шалтгааныг олж эмчилгээг эмчийн хяналтад үргэлжлүүлэх хэрэгтэй.

Дур тавилт явагдахгүй байгаагийн шалтгаан нь
-Мэдрэлийн ядаргаа болон тархины архаг өвчний улмаас ямар нэг хүчтэй эм тариа хэрэглэж байгаагаас
-Чихрийн шижин өвчнөөс болж бөөр муудаж байгаа үед
-Ямар нэг хавдар болон хорт хавдар туссан бол
-Бэлгийн замын ямар нэг өвчин авснаа мэдээгүйгээс болж хүндрүүлсний улмаас үүдэж болох юм.
Хэрэв дээр дурдсан өвчин, шалтгааны улмаас биш гэж үзэж байгаа бол бусад шалтгаангыг өөрөөсөө хайх хэрэгтэй. Харин бага залуу насандаа бусдыг дууриан гар хангалга хийж зориудаар дур тавьж бэлэг эрхтний толгойг хэт үрснээс болж мэдрэг чадвараа алдсанаас дур тавихад их хугацаа шаардагдах болохыг анхаарах хэрэгтэй юм. Ер нь эмч, мэргэжилтнүүд гар хангалга хийх нь аюулгүй бөгөөд ямар нэг өвчний суурь болдоггүй ч аливаа зүйлийг хэтрүүлэх буюу буруу хийснээс болж эсрэгээр нөлөөлөх нь байдаг гэж үздэг.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Гар хангалга бэлгийн сулралд нөлөөлөх үү?

Эмчид үзүүлэн зөвлөгөө авч байгаа эрчүүдийн ихэнх нь бэлгийн харьцаа ид явагдаж байх үед дур тавьж чаддаггүй гэж харуусан ярьдаг байна. Харин энэ нь зөвхөн эрчүүдийн санааг зовоож буй асуудал биш бололтой. Учир нь нөхөр нь болон хайрт найз залуу нь сэтгэл ханан дур твьж чадахгүй байгаад эхнэр болонхайрт бүсгүй нь мөн хамтдаа шаналдаг ажээ.
Yүний улмаас дахин бэлгийн харьцаанд орохоос төвөгшөөж өөрсдийгөө албаар сэтгэлээр унагаснаар бэлгийн сэрэлгүй болоход нөлөөлдөг байна. Зарим тохиолдолд эрэгтэйгээ дур тавьж амжаагүй байхад эмэгтэй нь тавьсан байдаг. Гэвч дур тавьж чадахгүй байгааг гагцхүү бэлгийн сулралаас боллоо гэж бодож болохгүй юм. Юуны өмнө өөртөө зөв дүгнэлт хийж учир шалтгааныг олж эмчилгээг эмчийн хяналтад үргэлжлүүлэх хэрэгтэй. Юуны өмнө өөртөө зөв дүгнэлт хийж учир шалтгааныг олж эмчилгээг эмчийн хяналтад үргэлжлүүлэх хэрэгтэй.

Дур тавилт явагдахгүй байгаагийн шалтгаан нь
-Мэдрэлийн ядаргаа болон тархины архаг өвчний улмаас ямар нэг хүчтэй эм тариа хэрэглэж байгаагаас
-Чихрийн шижин өвчнөөс болж бөөр муудаж байгаа үед
-Ямар нэг хавдар болон хорт хавдар туссан бол
-Бэлгийн замын ямар нэг өвчин авснаа мэдээгүйгээс болж хүндрүүлсний улмаас үүдэж болох юм.
Хэрэв дээр дурдсан өвчин, шалтгааны улмаас биш гэж үзэж байгаа бол бусад шалтгаангыг өөрөөсөө хайх хэрэгтэй. Харин бага залуу насандаа бусдыг дууриан гар хангалга хийж зориудаар дур тавьж бэлэг эрхтний толгойг хэт үрснээс болж мэдрэг чадвараа алдсанаас дур тавихад их хугацаа шаардагдах болохыг анхаарах хэрэгтэй юм. Ер нь эмч, мэргэжилтнүүд гар хангалга хийх нь аюулгүй бөгөөд ямар нэг өвчний суурь болдоггүй ч аливаа зүйлийг хэтрүүлэх буюу буруу хийснээс болж эсрэгээр нөлөөлөх нь байдаг гэж үздэг.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Гар хангалга бэлгийн сулралд нөлөөлөх үү?

Эмчид үзүүлэн зөвлөгөө авч байгаа эрчүүдийн ихэнх нь бэлгийн харьцаа ид явагдаж байх үед дур тавьж чаддаггүй гэж харуусан ярьдаг байна. Харин энэ нь зөвхөн эрчүүдийн санааг зовоож буй асуудал биш бололтой. Учир нь нөхөр нь болон хайрт найз залуу нь сэтгэл ханан дур твьж чадахгүй байгаад эхнэр болонхайрт бүсгүй нь мөн хамтдаа шаналдаг ажээ.
Yүний улмаас дахин бэлгийн харьцаанд орохоос төвөгшөөж өөрсдийгөө албаар сэтгэлээр унагаснаар бэлгийн сэрэлгүй болоход нөлөөлдөг байна. Зарим тохиолдолд эрэгтэйгээ дур тавьж амжаагүй байхад эмэгтэй нь тавьсан байдаг. Гэвч дур тавьж чадахгүй байгааг гагцхүү бэлгийн сулралаас боллоо гэж бодож болохгүй юм. Юуны өмнө өөртөө зөв дүгнэлт хийж учир шалтгааныг олж эмчилгээг эмчийн хяналтад үргэлжлүүлэх хэрэгтэй. Юуны өмнө өөртөө зөв дүгнэлт хийж учир шалтгааныг олж эмчилгээг эмчийн хяналтад үргэлжлүүлэх хэрэгтэй.

Дур тавилт явагдахгүй байгаагийн шалтгаан нь
-Мэдрэлийн ядаргаа болон тархины архаг өвчний улмаас ямар нэг хүчтэй эм тариа хэрэглэж байгаагаас
-Чихрийн шижин өвчнөөс болж бөөр муудаж байгаа үед
-Ямар нэг хавдар болон хорт хавдар туссан бол
-Бэлгийн замын ямар нэг өвчин авснаа мэдээгүйгээс болж хүндрүүлсний улмаас үүдэж болох юм.
Хэрэв дээр дурдсан өвчин, шалтгааны улмаас биш гэж үзэж байгаа бол бусад шалтгаангыг өөрөөсөө хайх хэрэгтэй. Харин бага залуу насандаа бусдыг дууриан гар хангалга хийж зориудаар дур тавьж бэлэг эрхтний толгойг хэт үрснээс болж мэдрэг чадвараа алдсанаас дур тавихад их хугацаа шаардагдах болохыг анхаарах хэрэгтэй юм. Ер нь эмч, мэргэжилтнүүд гар хангалга хийх нь аюулгүй бөгөөд ямар нэг өвчний суурь болдоггүй ч аливаа зүйлийг хэтрүүлэх буюу буруу хийснээс болж эсрэгээр нөлөөлөх нь байдаг гэж үздэг.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button