Түрүүлгээ харж унтах нь чухал эрхтэнд хортой

Түрүүлгээ харж унтах зуршил нь амин чухал эрхтнүүдийг нухаж, цусны эргэлтийг нь алдагдуулахад хүргэдэг байна. Мөн хэтэрхий өндөр дэртэй унтах нь бас хортой. Энэ нь бэлэг эрхтний хүрээнд дарамт учруулдаг байна.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Түрүүлгээ харж унтах нь чухал эрхтэнд хортой

Түрүүлгээ харж унтах зуршил нь амин чухал эрхтнүүдийг нухаж, цусны эргэлтийг нь алдагдуулахад хүргэдэг байна. Мөн хэтэрхий өндөр дэртэй унтах нь бас хортой. Энэ нь бэлэг эрхтний хүрээнд дарамт учруулдаг байна.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Түрүүлгээ харж унтах нь чухал эрхтэнд хортой

Түрүүлгээ харж унтах зуршил нь амин чухал эрхтнүүдийг нухаж, цусны эргэлтийг нь алдагдуулахад хүргэдэг байна. Мөн хэтэрхий өндөр дэртэй унтах нь бас хортой. Энэ нь бэлэг эрхтний хүрээнд дарамт учруулдаг байна.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Түрүүлгээ харж унтах нь чухал эрхтэнд хортой

Түрүүлгээ харж унтах зуршил нь амин чухал эрхтнүүдийг нухаж, цусны эргэлтийг нь алдагдуулахад хүргэдэг байна. Мөн хэтэрхий өндөр дэртэй унтах нь бас хортой. Энэ нь бэлэг эрхтний хүрээнд дарамт учруулдаг байна.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button