Yнсэлт

Түүний биед хориотой цэг гэж үгүй бөгөөд мэдрэмж ихтэй хэсгүүдийг сэрлийн бүс гэнэ. Энэ бүсэнд биеийн хувцсанд бага шүргэлцдэг хэсэг, эсвэл чийглэг нимгэн арьстай суганы хонхор, эгэм хүзүү, хоёр далны хооронд, гуяны дотор тал, алга зэрэг газрууд хамаарна. Энэ цэгүүдэд уруул, хэлээрээ төдийгүй, хумс хурууны хөдөлгөөнөөр үйлчлэл үзүүлж сурвал зүгээр.
Дээрхээс гадна уруулаараа хавчин чимхээд, дотроос нь хэлээрээ тасралттай гижигдвэл ийм дайралтанд өртсөн эрчүүд их л тааламжтай байдаг.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Yнсэлт

Түүний биед хориотой цэг гэж үгүй бөгөөд мэдрэмж ихтэй хэсгүүдийг сэрлийн бүс гэнэ. Энэ бүсэнд биеийн хувцсанд бага шүргэлцдэг хэсэг, эсвэл чийглэг нимгэн арьстай суганы хонхор, эгэм хүзүү, хоёр далны хооронд, гуяны дотор тал, алга зэрэг газрууд хамаарна. Энэ цэгүүдэд уруул, хэлээрээ төдийгүй, хумс хурууны хөдөлгөөнөөр үйлчлэл үзүүлж сурвал зүгээр.
Дээрхээс гадна уруулаараа хавчин чимхээд, дотроос нь хэлээрээ тасралттай гижигдвэл ийм дайралтанд өртсөн эрчүүд их л тааламжтай байдаг.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Yнсэлт

Түүний биед хориотой цэг гэж үгүй бөгөөд мэдрэмж ихтэй хэсгүүдийг сэрлийн бүс гэнэ. Энэ бүсэнд биеийн хувцсанд бага шүргэлцдэг хэсэг, эсвэл чийглэг нимгэн арьстай суганы хонхор, эгэм хүзүү, хоёр далны хооронд, гуяны дотор тал, алга зэрэг газрууд хамаарна. Энэ цэгүүдэд уруул, хэлээрээ төдийгүй, хумс хурууны хөдөлгөөнөөр үйлчлэл үзүүлж сурвал зүгээр.
Дээрхээс гадна уруулаараа хавчин чимхээд, дотроос нь хэлээрээ тасралттай гижигдвэл ийм дайралтанд өртсөн эрчүүд их л тааламжтай байдаг.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Yнсэлт

Түүний биед хориотой цэг гэж үгүй бөгөөд мэдрэмж ихтэй хэсгүүдийг сэрлийн бүс гэнэ. Энэ бүсэнд биеийн хувцсанд бага шүргэлцдэг хэсэг, эсвэл чийглэг нимгэн арьстай суганы хонхор, эгэм хүзүү, хоёр далны хооронд, гуяны дотор тал, алга зэрэг газрууд хамаарна. Энэ цэгүүдэд уруул, хэлээрээ төдийгүй, хумс хурууны хөдөлгөөнөөр үйлчлэл үзүүлж сурвал зүгээр.
Дээрхээс гадна уруулаараа хавчин чимхээд, дотроос нь хэлээрээ тасралттай гижигдвэл ийм дайралтанд өртсөн эрчүүд их л тааламжтай байдаг.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button