Сэрлийн бүс

Европ бүсгүйчүүд алга дарамхан энэ зайнд л гарамгай довтолж сурсан байдаг. Yүнээс бүр ч нандин ганц хэсэг бол тээрхий.
Гэхдээ шинэхэн сарнайн дэлбээнээс ч эмзэг, нимгэн арьстай тээрхийд чадварлаг, болгоомжтой хандахгүй бол сэрэл нь өвдөлт болж, секс мөрөөдлийг унтраахад хүрдгийг анхаарна уу.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Сэрлийн бүс

Европ бүсгүйчүүд алга дарамхан энэ зайнд л гарамгай довтолж сурсан байдаг. Yүнээс бүр ч нандин ганц хэсэг бол тээрхий.
Гэхдээ шинэхэн сарнайн дэлбээнээс ч эмзэг, нимгэн арьстай тээрхийд чадварлаг, болгоомжтой хандахгүй бол сэрэл нь өвдөлт болж, секс мөрөөдлийг унтраахад хүрдгийг анхаарна уу.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Сэрлийн бүс

Европ бүсгүйчүүд алга дарамхан энэ зайнд л гарамгай довтолж сурсан байдаг. Yүнээс бүр ч нандин ганц хэсэг бол тээрхий.
Гэхдээ шинэхэн сарнайн дэлбээнээс ч эмзэг, нимгэн арьстай тээрхийд чадварлаг, болгоомжтой хандахгүй бол сэрэл нь өвдөлт болж, секс мөрөөдлийг унтраахад хүрдгийг анхаарна уу.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Сэрлийн бүс

Европ бүсгүйчүүд алга дарамхан энэ зайнд л гарамгай довтолж сурсан байдаг. Yүнээс бүр ч нандин ганц хэсэг бол тээрхий.
Гэхдээ шинэхэн сарнайн дэлбээнээс ч эмзэг, нимгэн арьстай тээрхийд чадварлаг, болгоомжтой хандахгүй бол сэрэл нь өвдөлт болж, секс мөрөөдлийг унтраахад хүрдгийг анхаарна уу.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button