Алчуурын хүч

Хөнгөхөн алчуурыг /амны алчуур ч болно/ боссон эрхтэн дээрээ тавина.
Аарцагныхаа булчинг чангалж, сулруулах замаар пенисээ хүчлэн дээшлүүлж, сулруулан буулга
Эхлээд дасгалыг 2-3 удаа давтан хийж, эцэст нь 10 хүргэ. Өдөрт 2 удаа хийнэ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Алчуурын хүч

Хөнгөхөн алчуурыг /амны алчуур ч болно/ боссон эрхтэн дээрээ тавина.
Аарцагныхаа булчинг чангалж, сулруулах замаар пенисээ хүчлэн дээшлүүлж, сулруулан буулга
Эхлээд дасгалыг 2-3 удаа давтан хийж, эцэст нь 10 хүргэ. Өдөрт 2 удаа хийнэ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Алчуурын хүч

Хөнгөхөн алчуурыг /амны алчуур ч болно/ боссон эрхтэн дээрээ тавина.
Аарцагныхаа булчинг чангалж, сулруулах замаар пенисээ хүчлэн дээшлүүлж, сулруулан буулга
Эхлээд дасгалыг 2-3 удаа давтан хийж, эцэст нь 10 хүргэ. Өдөрт 2 удаа хийнэ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Алчуурын хүч

Хөнгөхөн алчуурыг /амны алчуур ч болно/ боссон эрхтэн дээрээ тавина.
Аарцагныхаа булчинг чангалж, сулруулах замаар пенисээ хүчлэн дээшлүүлж, сулруулан буулга
Эхлээд дасгалыг 2-3 удаа давтан хийж, эцэст нь 10 хүргэ. Өдөрт 2 удаа хийнэ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button