Бэлэг эрхтнээс эвгүй үнэр гарах нь

Ялангуяа бэлгийн бойжилтын үед дотоод шүүрлийн булчирхай идэвхтэй ажиллаж шүүрэл харьцангуй их ялгардаг учраас өдөр бүр бэлэг эрхтнээ угааж байхыг зөвлөе.
Бэлэг эрхтний шүүрэл өвөрмөц эвгүй үнэртэй байдаг. Загатнахгүй доошоо цагаан юм гарахгүй байгаа бол халдварт өвчин биш. Гагцхүү өдөр бүр содтой усаар угаахыг зөвлөе.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Бэлэг эрхтнээс эвгүй үнэр гарах нь

Ялангуяа бэлгийн бойжилтын үед дотоод шүүрлийн булчирхай идэвхтэй ажиллаж шүүрэл харьцангуй их ялгардаг учраас өдөр бүр бэлэг эрхтнээ угааж байхыг зөвлөе.
Бэлэг эрхтний шүүрэл өвөрмөц эвгүй үнэртэй байдаг. Загатнахгүй доошоо цагаан юм гарахгүй байгаа бол халдварт өвчин биш. Гагцхүү өдөр бүр содтой усаар угаахыг зөвлөе.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Бэлэг эрхтнээс эвгүй үнэр гарах нь

Ялангуяа бэлгийн бойжилтын үед дотоод шүүрлийн булчирхай идэвхтэй ажиллаж шүүрэл харьцангуй их ялгардаг учраас өдөр бүр бэлэг эрхтнээ угааж байхыг зөвлөе.
Бэлэг эрхтний шүүрэл өвөрмөц эвгүй үнэртэй байдаг. Загатнахгүй доошоо цагаан юм гарахгүй байгаа бол халдварт өвчин биш. Гагцхүү өдөр бүр содтой усаар угаахыг зөвлөе.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Бэлэг эрхтнээс эвгүй үнэр гарах нь

Ялангуяа бэлгийн бойжилтын үед дотоод шүүрлийн булчирхай идэвхтэй ажиллаж шүүрэл харьцангуй их ялгардаг учраас өдөр бүр бэлэг эрхтнээ угааж байхыг зөвлөе.
Бэлэг эрхтний шүүрэл өвөрмөц эвгүй үнэртэй байдаг. Загатнахгүй доошоо цагаан юм гарахгүй байгаа бол халдварт өвчин биш. Гагцхүү өдөр бүр содтой усаар угаахыг зөвлөе.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button