Төрөх хүүхдийн ах, эгч нарт хэрхэн мэдэгдэх вэ?

Шинэ мэдээг аль болохоор зөөлөн ая дуу, хүндэтгэлтэйгээр мэдэгдэх хэрэгтэй. Энэ мэдээг сонсгосны дараа насанд хүрсэн хүмүүстэй нэгэн адил хариу авна гэж битгий бодоорой. Таны хүү, эсвэл охин үл тооморлох, эсвэл цочирдож айх зэргээр хариулт үзүүлж болох бөгөөд ямар ч байсан тэд өөрсдийнхөө сэтгэгдлийг нуухгүйгээр ил тодоор илэрхийлнэ байх. Ямар ч хариулт гарсан та түүнд онц их ач холбогдол өгч, сэтгэлээр унах хэрэггүй. Цаашдаа аажим аажмаар асуудлыг дахин дахин хөндөж мэдэгдэж байвал зүгээр шүү.
Өөр хүмүүсийн хүүхдийн тухай ч ярилцаж болно. Хүүхдийн зураг үзүүлж тэдний талаар ярилцаж байвал зүгээр. Түрүүнд нь төрсөн хүүхдүүдийн гэрэл зураг, тоглоом, хувцас зэргийг үзүүлж, тэдэнтэй хамгийн энгийн байдлаар ярилцаарай. Хүүхдийн олонхи тэдний бага насны тухай ярилцахад илүү дуртай байдаг, ингэж ярилцах нь шинэ хүүхэд төрөхөд бэлтгэхэд аятай нөхцөл бүрдүүлнэ. Бүх асуудлыг зөөлөн аядуугаар, үнэн голоосоо хэлж өгвөл та ирээдүйд төрөх хүүхдийнхээ талаар тэдэнд аятай сэтгэгдэл төрүүлж, үнэмшүүлж чадна.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Төрөх хүүхдийн ах, эгч нарт хэрхэн мэдэгдэх вэ?

Шинэ мэдээг аль болохоор зөөлөн ая дуу, хүндэтгэлтэйгээр мэдэгдэх хэрэгтэй. Энэ мэдээг сонсгосны дараа насанд хүрсэн хүмүүстэй нэгэн адил хариу авна гэж битгий бодоорой. Таны хүү, эсвэл охин үл тооморлох, эсвэл цочирдож айх зэргээр хариулт үзүүлж болох бөгөөд ямар ч байсан тэд өөрсдийнхөө сэтгэгдлийг нуухгүйгээр ил тодоор илэрхийлнэ байх. Ямар ч хариулт гарсан та түүнд онц их ач холбогдол өгч, сэтгэлээр унах хэрэггүй. Цаашдаа аажим аажмаар асуудлыг дахин дахин хөндөж мэдэгдэж байвал зүгээр шүү.
Өөр хүмүүсийн хүүхдийн тухай ч ярилцаж болно. Хүүхдийн зураг үзүүлж тэдний талаар ярилцаж байвал зүгээр. Түрүүнд нь төрсөн хүүхдүүдийн гэрэл зураг, тоглоом, хувцас зэргийг үзүүлж, тэдэнтэй хамгийн энгийн байдлаар ярилцаарай. Хүүхдийн олонхи тэдний бага насны тухай ярилцахад илүү дуртай байдаг, ингэж ярилцах нь шинэ хүүхэд төрөхөд бэлтгэхэд аятай нөхцөл бүрдүүлнэ. Бүх асуудлыг зөөлөн аядуугаар, үнэн голоосоо хэлж өгвөл та ирээдүйд төрөх хүүхдийнхээ талаар тэдэнд аятай сэтгэгдэл төрүүлж, үнэмшүүлж чадна.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Төрөх хүүхдийн ах, эгч нарт хэрхэн мэдэгдэх вэ?

Шинэ мэдээг аль болохоор зөөлөн ая дуу, хүндэтгэлтэйгээр мэдэгдэх хэрэгтэй. Энэ мэдээг сонсгосны дараа насанд хүрсэн хүмүүстэй нэгэн адил хариу авна гэж битгий бодоорой. Таны хүү, эсвэл охин үл тооморлох, эсвэл цочирдож айх зэргээр хариулт үзүүлж болох бөгөөд ямар ч байсан тэд өөрсдийнхөө сэтгэгдлийг нуухгүйгээр ил тодоор илэрхийлнэ байх. Ямар ч хариулт гарсан та түүнд онц их ач холбогдол өгч, сэтгэлээр унах хэрэггүй. Цаашдаа аажим аажмаар асуудлыг дахин дахин хөндөж мэдэгдэж байвал зүгээр шүү.
Өөр хүмүүсийн хүүхдийн тухай ч ярилцаж болно. Хүүхдийн зураг үзүүлж тэдний талаар ярилцаж байвал зүгээр. Түрүүнд нь төрсөн хүүхдүүдийн гэрэл зураг, тоглоом, хувцас зэргийг үзүүлж, тэдэнтэй хамгийн энгийн байдлаар ярилцаарай. Хүүхдийн олонхи тэдний бага насны тухай ярилцахад илүү дуртай байдаг, ингэж ярилцах нь шинэ хүүхэд төрөхөд бэлтгэхэд аятай нөхцөл бүрдүүлнэ. Бүх асуудлыг зөөлөн аядуугаар, үнэн голоосоо хэлж өгвөл та ирээдүйд төрөх хүүхдийнхээ талаар тэдэнд аятай сэтгэгдэл төрүүлж, үнэмшүүлж чадна.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Төрөх хүүхдийн ах, эгч нарт хэрхэн мэдэгдэх вэ?

Шинэ мэдээг аль болохоор зөөлөн ая дуу, хүндэтгэлтэйгээр мэдэгдэх хэрэгтэй. Энэ мэдээг сонсгосны дараа насанд хүрсэн хүмүүстэй нэгэн адил хариу авна гэж битгий бодоорой. Таны хүү, эсвэл охин үл тооморлох, эсвэл цочирдож айх зэргээр хариулт үзүүлж болох бөгөөд ямар ч байсан тэд өөрсдийнхөө сэтгэгдлийг нуухгүйгээр ил тодоор илэрхийлнэ байх. Ямар ч хариулт гарсан та түүнд онц их ач холбогдол өгч, сэтгэлээр унах хэрэггүй. Цаашдаа аажим аажмаар асуудлыг дахин дахин хөндөж мэдэгдэж байвал зүгээр шүү.
Өөр хүмүүсийн хүүхдийн тухай ч ярилцаж болно. Хүүхдийн зураг үзүүлж тэдний талаар ярилцаж байвал зүгээр. Түрүүнд нь төрсөн хүүхдүүдийн гэрэл зураг, тоглоом, хувцас зэргийг үзүүлж, тэдэнтэй хамгийн энгийн байдлаар ярилцаарай. Хүүхдийн олонхи тэдний бага насны тухай ярилцахад илүү дуртай байдаг, ингэж ярилцах нь шинэ хүүхэд төрөхөд бэлтгэхэд аятай нөхцөл бүрдүүлнэ. Бүх асуудлыг зөөлөн аядуугаар, үнэн голоосоо хэлж өгвөл та ирээдүйд төрөх хүүхдийнхээ талаар тэдэнд аятай сэтгэгдэл төрүүлж, үнэмшүүлж чадна.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button